Welcome to Statistika qo'mitasi   Click to listen highlighted text! Welcome to Statistika qo'mitasi Powered By GSpeech

Mehnat resurslarining iqtisodiy faol va nofaol aholi bo`yicha taqsimlanishi

(ming kishi)

  2016 y. 2017 y.
Jami mehnat resurslari 18488,9 18666,3
  shahar 9843,3 9949,5
  jamiga nisbatan foizda 53,2 53,3
  qishloq 8645,6 8716,8
  jamiga nisbatan foizda 46,8 46,7
iqtisodiy faol aholi 14022,4 14357,3
  shahar 7565,5 7474,4
  jamiga nisbatan foizda 54 52,1
  qishloq 6456,9 6882,9
  jamiga nisbatan foizda 46 47,9
iqtisodiy nofaol aholi 4466,5 4309,0
  shahar 2277,8 2475,1
  jamiga nisbatan foizda 51 57,4
  qishloq 2188,7 1833,9
  jamiga nisbatan foizda 49 42,6

 

  2012 y. 2013 y. 2014 y. 2015 y. 2016 y.
Jami mehnat resurslari 17564,3 17814,1 18048 18276,1 18488,9
  shahar 9468,1 9599,5 9681,5 9768,4 9843,3
  jamiga nisbatan foizda 53,9 53,9 53,6 53,4 53,2
  qishloq 8096,2 8214,6 8366,5 8507,7 8645,6
  jamiga nisbatan foizda 46,1 46,1 46,4 46,6 46,8
iqtisodiy faol aholi 12850,1 13163 13505,4 13767,7 14022,4
  shahar 6851,7 7098,7 7327 7442,8 7565,5
  jamiga nisbatan foizda 53,3 53,9 54,3 54,1 54
  qishloq 5998,4 6064,3 6178,4 6324,9 6456,9
  jamiga nisbatan foizda 46,7 46,1 45,7 45,9 46
iqtisodiy nofaol aholi 4714,2 4651,1 4542,6 4508,4 4466,5
  shahar 2616,4 2500,8 2354,5 2325,6 2277,8
  jamiga nisbatan foizda 55,5 53,8 51,8 51,6 51
  qishloq 2097,8 2150,3 2188,1 2182,8 2188,7
  jamiga nisbatan foizda 44,5 46,2 48,2 48,4 49

 

  2008 y. 2009 y. 2010 y. 2011 y.
Jami mehnat resurslari 15685,7 16103,5 16726 17286,4
  shahar 6061,9 8940,5 9134,1 9307,6
  jamiga nisbatan foizda 38,6 55,5 54,6 53,8
  qishloq 9623,8 7163 7591,9 7978,8
  jamiga nisbatan foizda 61,4 44,5 45,4 46,2
iqtisodiy faol aholi 11603,1 11929,5 12286,6 12541,5
  shahar 4445,6 6709,2 6840,8 6728,2
  jamiga nisbatan foizda 38,3 56,2 55,7 53,6
  qishloq 7157,5 5220,3 5445,8 5813,3
  jamiga nisbatan foizda 61,7 43,8 44,3 46,4
iqtisodiy nofaol aholi 4082,6 4174 4439,4 4744,9
  shahar 1616,3 2231,3 2293,3 2579,4
  jamiga nisbatan foizda 39,6 53,5 51,7 54,4
  qishloq 2466,3 1942,7 2146,1 2165,5
  jamiga nisbatan foizda 60,4 46,5 48,3 45,6

 

  2004 y. 2005 y. 2006 y. 2007 y.
Jami mehnat resurslari 14048,8 14453,2 14816,5 15219,6
  shahar 5540,5 5667,6 5975,5 5933,6
  jamiga nisbatan foizda 39,4 39,2 40,3 39
  qishloq 8508,3 8785,6 8841 9286,1
  jamiga nisbatan foizda 60,6 60,8 59,7 61
iqtisodiy faol aholi 9945,5 10224 10492,5 11299,2
  shahar 4365,2 4395,7 4599,8 4404,9
  jamiga nisbatan foizda 43,9 43 43,8 39
  qishloq 5580,3 5828,3 5892,7 6894,3
  jamiga nisbatan foizda 56,1 57 56,2 61
iqtisodiy nofaol aholi 4103,3 4229,2 4324 3920,4
  shahar 1175,3 1271,9 1375,7 1528,6
  jamiga nisbatan foizda 28,6 30,1 31,8 39
  qishloq 2928 2957,3 2948,3 2391,8
  jamiga nisbatan foizda 71,4 69,9 68,2 61

 

  2000 y. 2001 y. 2002 y. 2003 y.
Jami mehnat resurslari 12469 12817,4 13181 13607,2
  shahar 5211,6 5198,7 5288,1 5380,5
  jamiga nisbatan foizda 41,8 40,6 40,1 39,5
  qishloq 7257,4 7618,7 7892,9 8226,7
  jamiga nisbatan foizda 58,2 59,4 59,9 60,5
iqtisodiy faol aholi 9018,4 9173,5 9367,8 9621,2
  shahar 4181,3 4100,3 4192,2 4275,3
  jamiga nisbatan foizda 46,4 44,7 44,8 44,4
  qishloq 4837,1 5073,2 5175,6 5345,9
  jamiga nisbatan foizda 53,6 55,3 55,2 55,6
iqtisodiy nofaol aholi 3450,6 3643,9 3813,2 3986
  shahar 1030,3 1098,4 1095,9 1105,2
  jamiga nisbatan foizda 29,9 30,1 28,7 27,7
  qishloq 2420,3 2545,5 2717,3 2880,8
  jamiga nisbatan foizda 70,1 69,9 71,3 72,3
  • ASOSIY SAHIFA
  • QO‘MITA HAQIDA
  • AXBOROT XIZMATI
  • INTERAKTIV XIZMATLAR
  • OCHIQ MA’LUMOTLAR
  • MUROJAATLAR
  • KONTAKTLAR
  • Tugmani bosing Tinglash