Welcome to Statistika qo'mitasi   Click to listen highlighted text! Welcome to Statistika qo'mitasi Powered By GSpeech

1. Iste`mol narxlari indeksi va inflyatsiya darajasi

Pul-kredit va inflyatsiyaga qarshi siyosat o`tkazilishi, milliy valyutani barqarorligini ta`minlashi natijasida, iste`mol sektorida inflyatsiya darajasini pasayishiga erishildi. Masalan, 2005 yilda tovar va xizmatlar narxlari darajasi o`rtacha 7,8%ga o`sgan bo`lsa, 2015 – 2016 yillarga kelib, yillik o`rtacha narxlarning o`sish darajasi mos ravishda 5,6% va 5,7%ni tashkil qildi.

1-grafika

O`zbekiston Respublikasi bo`yicha iste`mol narxlari indeksi dinamikasi
(dekabr o`tgan yilning dekabriga nisbatan, %)

O`zbekiston 2010 yil yakunlari bo`yicha Moldova va MDHning o`nta davlati ichida eng past inflyatsiya darajasi bilan birinchi o`rinda bo`ldi, 2016 yil yakunlari bo`yicha esa respublikada inflyatsiya darajasi Ozarbayjon, Belarus, Qozog`iston, Tojikiston va Ukraina kabi davlatlarga nisbatan past bo`ldi.

1-jadval

MDH davlatlarida iste`mol narxlari indeksi
(dekabr o`tgan yilning dekabriga nisbatan, %)

MDH davlatlarida iste`mol narxlari indeksi
(dekabr o`tgan yilning dekabriga nisbatan, %)

 

2005 y.

2010 y.

2016 y.

Armaniston

99,8

109,4

98,9

Ozarbayjon

105,4

107,9

115,7

Belarus

108,0

109,9

110,6

Qozog`iston

107,5

107,8

108,5

Qirg`iziston

104,9

119,2

103,4

Moldova

110,0

108,1

102,4

Rossiya

110,9

108,8

105,4

Tojikiston

107,1

109,8

106,1

Ukraina

110,3

109,1

112,4

O`zbekiston

107,8

107,3

105,7

 

2005, 2010 va 2016 yillar uchun iste`mol narxlari indeksi taqqoslanganda, ham umumiy narxlarning (2005 yildagi 7,8%dan 2016 yilda 5,7% gacha), ham iste`mol tovarlari narxlarining (2005 yildagi 6,7%dan 2016 yilda 0,3%gacha) o`sish suratlarini pasayishi tendentsiyasi borligi namoyon bo`lmoqda.

1-diagramma

O`zbekiston Respublikasi bo`yicha iste`mol narxlari indekslari
(dekabr o`tgan yilning dekabriga nisbatan, %)

O`zbekiston Respublikasida 2005–2016 yillarda iste`mol narxlari indeksining o`rtacha yillik o`sishi sur`ati tahlili, xizmatlar va nooziq-ovqat tovarlari narxlarining o`sish sur`atlari oziq-ovqat tovarlari narxlaridagi xuddi shunday o`zgarishlarga nisbatan sezilarli darajada ilgarilab ketganligini ko`rsatib turibdi.

2-jadval

2005 – 2016 yillar uchun o`rtacha yillik iste`mol narxlari indeksi

2005 – 2016 yillar uchun

o`rtacha yillik iste`mol narxlari indeksi

(foizda)

Yig`ma indeks

106,9

Oziq - ovqat mahsulotlari

103,8

Nooziq-ovqat mahsulotlari

107,3

Xizmatlar

115,7

 

2005, 2010 va 2016 yillar uchun yillik iste`mol narxlari indeksiga ta`sir etuvchi omillarning tahlili, oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining o`sishi yig`ma indeksning o`sishiga ta`siri ulushining sezilarli darajada qisqarganligini namoyon etmoqda (2005 yildagi 54,2%ga nisbatan 2016 yilda 2,0%), bu vaqtda esa asosiy inflyatsion omil sifatida nooziq-ovqat tovarlari (ta`sir ulushining ko`payishi 2005 yildagi 19,0%dan 2016 yilda 60,4%gacha) hamda xizmatlar narxining ko`tarilishi sabab bo`ldi (2015 yildagi 26,8%ga nisbatan
2016 va 2010 yillarda mos ravishda 37,6% va 53,4%), bu quyidagi diagrammada yaqqol namoyish etilgan:

2-diagramma

Iste`mol narxlari indeksiga oziq–ovqat, nooziq–ovqat mahsulotlari va

xizmatlar narxlari o`zgarishining ta`sir ulushi

So`nggi 12 yil davomida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining oshishi (2005 yildagi 6,7%dan 2016 yilda 0,3%gacha) sezilarli darajada qisqargan.

3-diagramma

2005–2016 yillarda oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy guruhlaridagi o`rtacha yillik narxlar o`zgarishi quyidagi ma`lumotlar bilan tavsiflanadi:

4-diagramma

Oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy guruhlari

(foizda)

Diagrammadagi ma`lumotlar shuni ko`rsatadiki, tahlil qilinayotgan davr mobaynida oziq-ovqat mahsulotlari guruhida birmuncha sezilarli inflyatsion jarayonlar go`sht mahsulotlari, non mahsulotlari, yog`-moy va sut mahsulotlarida, shuningdek shakar, choy va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarida kuzatildi.

Bunda, oziq-ovqat mahsulotlari o`rtacha narxlarining eng yuqori o`sish darajasi 2005 yilga to`g`ri keldi (yillik 6,7%), bu esa go`sht, parranda go`shti va baliq mahsulotlari (24,0%ga), non mahsulotlari (12,6%ga), tuxum (9,6%ga) va sut mahsulotlari (6,1%ga) narxlarining sezilarli oshishi bilan bog`liq bo`lib, ushbu mahsulotlar ijtimoiy muhim turdagi mahsulotlar bo`lib hisoblanadi va iste`mol narxlari indeksini hisoblash uchun tovar va xizmatlar tuzilmasida o`zining ahamiyatli salmog`iga egadir (2005 yil yakunida ularning qiymat ulushi jami yakuniy ko`rsatkichda 32,9%ni va oziq-ovqat tovarlarida 52,1%ni tashkil etgan). Oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o`sish sur`atlarining sezilarli darajada sekinlashishi 2016 yilda qayd etilgan bo`lib, bunda narxlarning o`sish sur`ati atigi 0,3%ni tashkil etgan. Bunda, tuxum narxlari 8,6%ga, sut mahsulotlari narxi 4,2%ga, go`sht mahsulotlari narxi 3,8%ga oshdi, non mahsulotlari narxi 1,0%ga pasaydi (guruch narxining 25,6%ga, mosh 11,9%ga, fasol 4,1%ga pasayishi hisobiga).

Tahlil etilayotgan davr mobaynida, nooziq-ovqat mahsulotlarining iste`mol bozoridagi inflyatsion jarayonlar dinamikasi sezilarli tebranishlar doirasida tavsiflanadi, xususan, narxlarning maksimal o`sishi 2010 yilda (10,0%ga), minimal o`sish sur`ati 2009 yilda (3,1%ga) qayd etilgan.

5-diagramma

2005 yildan 2016 yilgacha bo`lgan davrda, nooziq-ovqat mahsulotlari narxlarining o`rtacha yillik o`sish hisobi 7,3%ni tashkil qildi. Bunda, tovarlar va xizmatlarning jami tuzilmasida ularning ulushlaridagi tebranishlar oralig`i 21%dan 34%gacha tashkil qiladi.

2005 yildan 2016 yilgacha bo`lgan davrlarda, asosiy nooziq-ovqat mahsulotlar guruhlarida o`rtacha yillik narxlarning o`zgarishi quyidagi ma`lumotlar bilan tavsiflanadi:

6-diagramma

Asosiy nooziq-ovqat mahsulotlar guruhlarining
o`rtacha yillik narxlari o`zgarishi

(foizda)

Ko`rib chiqilayotgan davrda, nooziq-ovqat mahsulotlarining kuzatilayotgan guruhlari orasida, nisbatan narxlarning sezilarli o`sishi avtomobillar uchun yoqilg`i (o`rtacha yillik o`sish 18,1%), shaxsiy transport (o`rtacha yillik o`sish 10,5%) va qurilish mollari (o`rtacha yillik o`sish 7,5%) bo`yicha qayd etilgan. Ularning nooziq-ovqat mahsulotlari salmoq tuzilmasidagi jami ulushi 22% atrofidani tashkil etadi.

Ko`rsatib o`tilgan uch guruhdagi mahsulotlar narxlarining indeksi dinamikasining tahlili shuni ko`rsatadiki, avtomobillar uchun yoqilg`i narxlari 2008 yilda (43,8%ga), shaxsiy transport bo`yicha 2015 yilda (21,7%ga) va qurilish mollari narxlari 2007 yilda (23,8%ga) maksimal sur`atda o`sgani qayd etilgan.

Yuqorida qayd etilganidek, so`nggi 12 yil davomida xizmatlar sohasida tariflarni o`sish sur`ati tovarlarning shu kabi ko`rsatkichlaridan ancha yuqori.

7-diagramma

Xizmat tariflarining eng yuqori o`sish darajasi 2008 va 2010 yilda qayd etilgan. Bu ikki yilning o`ziga xos xususiyatlari, uy-joy kommunal xizmatlari (2008 yilda o`rtacha 42,0% va 2010 yilda 31,6%ga), maktabgacha ta`lim muassasalari xizmatlari (2008 yilda 2 baravardan ziyodroq va 2010 yilda 32,0%ga) va ta`lim xizmatlari (2008 yilda 54,0%ga va 2010 yilda 51,3%ga) sohalarida tariflarning maksimal darajada o`sganligi hisoblanadi.

8-diagramma

2005-2016 yillarda xizmatlarning o`rtacha yillik
iste`mol narxlari indeksi

(foizda)

2005 yildan xizmatlar sohasida narxlarning o`rtacha yillik o`zgarishi tahlili, davlat tomonidan nazorat qilinadigan maktabgacha ta`lim muassasalari (28,6%ga), oliy ta`lim (23,1%ga), uy-joy kommunal xizmatlari (23,5%ga) tariflarining boshqa xizmatlarga nisbatan sezilarli darajada o`sishi tendentsiyasini aks ettiradi.

Uy-joy kommunal xizmatlaridan tabiiy gaz (o`rtacha yillik o`sish sur`ati – 31,5%), maishiy chiqindilarni tashish (o`rtacha yillik o`sish sur`ati – 25,5%) va issiq suv ta`minoti (o`rtacha yillik o`sish – 22,5%) uchun tariflar birmuncha yuqori sur`atlarda oshib borgan.

Yo`lovchi transporti xizmati tariflari oxirgi 12 yil davomida yiliga o`rtacha 12,0%ga oshgan, jumladan shahar elektr transportida – 18,2%, havo transportida – 17,9%, temir yo`l transportida – 14,7%, avtomobil transportida – 11,2%ga tariflar qimmatlashgan. Shu bilan birga, tariflarning maksimal o`sish darajasi 2007 yilda qayd etilgan, bunda, temir yo`l transportidan foydalanish qiymati bir yil davomida 31,4%ga, havo transportida – 29,9%ga, shahar elektr transportida – 23,0%ga va avtomobil transportida – 20,9%ga oshgan.

Ko`rilayotgan davr mobaynida, aloqa xizmatlari sohasida asosan pochta va telefon aloqasi xizmatlari tariflari sezilarli darajada oshgan (o`rtacha yillik o`sish sur`ati mos ravishda 25,3% va 11,9%). yangi aloqa xizmatlari turlarining paydo bo`lishi va rivojlanishi tufayli, mobil aloqa va internet xizmatlari ham tariflar kuzatuvi qamroviga olindi. So`nggi 9 yil mobaynida mobil aloqa xizmatlari tariflari indeksining o`rtacha yillik o`sishi 11,0%ni tashkil etdi, mobil internet xizmatlari esa 2016 yil davomida 15,3%ga qimmatlashdi.

2. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarning
narxlari indeksi

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish sohasidagi inflyatsion jarayonlar so`nggi 12 yil davomida iste`mol sektoriga nisbatan birmuncha sezilarli namoyon bo`ldi.

9-diagramma

O`zbekiston Respublikasi bo`yicha sanoat mahsulotlari
ishlab chiqaruvchilarining narxlari indeksi dinamikasi

(o`tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, foizda)

Diagramma ko`rsatkichlari shuni ko`rsatadiki, sanoat sohasida mahsulot ishlab chiqaruvchilar narxlarining eng yuqori o`sishi, 20 foizdan ortiq bo`lgan darajada 2005, 2006, 2009 va 2011 yillarda qayd etilgan. Ushbu yillarda narxlarning o`sishiga, yoqilg`i sanoati, qora va rangli metallurgiya, qurilish materiallari hamda oziq-ovqat sanoati mahsulotlarining qimmatlashishi asosiy omil sifatida ta`sir ko`rsatgan.

3-jadval

Asosiy sanoat tarmoqlari bo`yicha sanoat mahsulotlari
ishlab chiqaruvchilarning narxlari indeksi

(o`tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, foizda)

 

2005 y.

2006 y.

2009 y.

2011 y.

Sanoat- jami

128,1

124,0

129,5

120,4

elektroenergetika

119,2

109,0

106,9

119,4

Yoqilg`i sanoati

177,7

121,4

122,6

125,0

Neft qazib olish

214,9

101,2

174,6

129,3

Neftni qayta ishlash

124,4

144,3

105,3

114,1

Gaz

263,2

100,0

134,1

131,3

Ko`mir

113,8

105,9

107,8

121,5

Qora va rangli metallurgiya sanoati

154,6

158,8

226,1

108,8

Qora metallurgiya

116,7

100,9

163,0

106,8

Rangli metallurgiya

159,2

167,9

237,5

109,3

Kimyo va neftekimyo sanoati

112,2

107,4

99,0

120,1

Kimyo

112,6

107,6

98,9

120,0

Neftekimyo

100,0

101,8

106,1

129,8

Mashinasozlik va metallni qayta ishlash

110,5

113,7

101,3

119,1

Mashinasozlik

110,8

114,1

101,7

119,3

Yog`ochni qayta ishlash va i sellyuloza-qog`oz sanoati

100,5

103,7

102,9

117,9

Qurilish materiallari sanoati

122,7

134,0

101,0

121,5

Engil sanoat

109,1

114,6

110,5

119,0

Oziq-ovqat sanoati

108,9

121,3

112,4

130,8

Mikrobiologiya sanoati

114,3

101,0

121,4

110,6

Tegirmon-yorma va ozuqa-em sanoati

101,6

110,4

116,9

124,1

Tibbiyot sanoati

108,4

102,7

114,9

139,7

 

Sanoatda inflyatsion jarayonlarning sezilarli darajada sekinlashishi 2008 yilda yuz berdi. Bu, birinchi navbatda, narxlarning kotirovkalashga asoslangan holda shakllantirilishi oqibatida rangli metallurgiya sanoati mahsulotlari narxlarining pasayishi (60,9%ga) bilan bog`liq.

Tahlil qilinayotgan davrda, sanoatda narxlarning o`rtacha yillik o`sishi 17,0%ni tashkil etdi.

10-diagramma

2005-2015 yillarda sanoatning asosiy tarmoqlari bo`yicha
narxlarning o`rtacha yillik o`sishi

(foizda)

Yoqilg`i (19,4%) va elektroenergetika (19,2%) sanoatidagi narxlar, sanoat mahsulotlari narxlarining o`rtacha o`sish darajasidan ko`ra birmuncha yuqoriroq sur`atda oshib bordi.

11-diagramma

2005-2016 yillarda yoqilg`i sanoati mahsulotlari
ishlab chiqaruvchilarning o`rtacha yillik narxlari indeksi

(foizda)

Yoqilg`i sanoati tarmoqlari orasida, narx siyosati davlat tomonidan belgilanib boriladigan neft va tabiiy gaz qazib olish va qayta ishlash sohalarida narxlar boshqa sohalarga nisbatan yuqori sur`atlarda oshib bordi. Neft va gaz kondensati narxlarining maksimal darajada o`sishi 2005 yilda (2,6 martaga) va 2009 yilda (1,7 martaga) ro`y berdi. Neftni qayta ishlash mahsulotlari, ayniqsa 2006-2008 yillarda (shu uch yil davomida o`rtacha yillik o`sish 42,2%ni tashkil etdi), qazib olinadigan va qayta ishlanadigan tabiiy gaz esa 2005 yilda (2,6 martaga) birmuncha sezilarli darajada qimmatlashdi.

Elektr energiyasining turli toifadagi iste`molchilar uchun tartibga solinuvchi tariflarining oshishi (o`rtacha yillik o`sish – 19,3%) elektroenergetika sohasidagi narxlar holatiga sezilarli ta`sir ko`rsatdi. Maksimal o`sish 2015 yilda (bir yilda 1,5 martadan ortiq), minimal o`sish esa 2009 yilda (yillik o`sish 7,4%ga) ro`y berdi.

Metallurgiya sanoatida narxlarning o`zgaruvchanlik darajasi ayniqsa so`nggi yillarga kelib yuz berdi. Xususan, 2005 yilda metallurgiya sohasidagi narxlar 1,5 martaga, 2006 yilda 1,6 martaga, 2009 yilda 2,3 martaga oshdi, 2007 va 2008 yillarda esa mos ravishda 1,7%ga hamda 51,8%ga pasaydi. 2010 yildan boshlab esa sohada narxlarning yillik o`sishi 8,8%dan 15,5%gacha bo`lgan oraliqlarda bo`ldi.

So`nggi yillar mobaynida, respublikada ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallari narxlari dinamikasidagi o`zgarishlar bir me`yorda bo`lmadi. Narx indekslarining o`zgaruvchanlik diapazoni 2006 yildagi maksimal o`sishni (34,6%) va 2014 yilda pasayishni (7,3%) o`z ichiga oladi. Mazkur sohadagi narxlar darajasiga, sement ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari (narxlarning o`rtacha yillik o`sishi – 12,6%), asbesttsement mahsulotlari (narxlarning o`rtacha yillik o`sishi – 17,9%), yumshoq tom yopish va gidroizolyatsiya materiallari (narxlarning o`rtacha yillik o`sishi – 20,0%), noruda qurilish materiallari (narxlarning o`rtacha yillik o`sishi – 18,4%) va qurilish mollari sanoatining boshqa sohalari mahsulotlari (narxlarning o`rtacha yillik o`sishi – 25,5%) narxlarining o`zgarishi tendentsiyalari asosiy ta`sir ko`rsatdi.

Oziq-ovqat sanoatida inflyatsion jarayonlar asosan 2008 yilda (narxlarning o`sishi 33,4%) va 2011 yilda (narxlarning o`sishi 30,8%) sezilarli darajada yuz berdi, mazkur yillarda yog`-moy mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari mos ravishda 58,4% va 29,2%ga, non ishlab chiqarishda mos ravishda 49,7% va 30,0%ga, moy-pishloq hamda sutli mahsulotlar ishlab chiqarishda mos ravishda 10,8% va 41,7%ga, shakar ishlab chiqarishda mos ravishda 18,7% va 23,6%ga qimmatlashdi. Narxlarni o`sish sur`atlarining sekinlashishi ayniqsa 2013 yilda yaqqol kuzatilgan bo`lib, bunda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari bir yilda bor yo`g`i 6,9% ga o`sdi.

Engil sanoatda narxlar darajasiga (narx indeksining o`rtacha yillik o`sishi – 14,0%), asosan to`qimachilik sanoati (o`rtacha yillik o`sish – 14,7%), shu jumladan, paxta tozalash (o`rtacha yillik o`sish – 16,0%) va ip-gazlama (o`rtacha yillik o`sish – 12,1%) sanoati tarmoqlaridagi narx o`zgarishlari ta`sir ko`rsatdi.

Vazirlar Maxkamasining 205-f-son farmoyishiga muvofiq, 2016 yildan boshlab sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksini hisoblash, Iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) tuzilmasi asosida amalga oshirilmoqda.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksining o`sishi 2016 yil yanvar-dekabr oylarida 13,0%ni, o`rtacha oylik o`sish esa 1,0%ni tashkil etdi.

Asosiy iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha narxlarning o`zgarishi quyidagi ma`lumotlar bilan tavsiflanadi:

4-jadval

Asosiy iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha
ishlab chiqaruvchilarning narxlari indeksi

(o`tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, foizda)

 

2016 yil

Sanoat ishlab chiqarish faoliyati

113,0

Tog`-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

103,5

Xom neft va tabiiy gaz qazib olish

106,5

Temir rudasini qazib olish

96,4

Qayta ishlash sanoati

114,1

Oziq – ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish

114,1

Ichimliklar ishlab chiqarish

126,1

To`qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish

113,3

Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish

113,7

Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish

110,0

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

124,7

Metallurgiya sanoati

118,2

elektr uskunalar ishlab chiqarish

123,1

Avtotransport vositalari, treylerlar
va yarim pritseplar ishlab chiqarish

107,3

Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash

114,7

Suv bilan ta`minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish

103,4

2016 yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksiga asosan qayta ishlash sanoatidagi narx o`zgarishlari ta`sir etdi.

12-diagramma

2016 yilda ishlab chiqaruvchilar narxlarining umumiy o`sishiga
sanoat faoliyati turlari bo`yicha narxlar o`zgarishining ta`sir ulushi

Qayta ishlash sanoatida 2016 yilda narxlar o`zgarishining tahlili shuni ko`rsatadiki, ichimliklar ishlab chiqarishda narxlarning 26,1%ga, boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarishda – 24,7%ga, elektr uskunalari – 23,1%ga, oziq–ovqat mahsulotlari – 14,1%ga, to`qimachilik mahsulotlari – 13,3%ga, koks va neftni qayta ishlashda – 13,7%ga, kimyo mahsulotlari – 10,0%ga, avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar narxlari – 7,3%ga oshganligi asosiy inflyatsion omillar bo`ldi (qayta ishlash sanoatida narxlarning umumiy o`sishiga ushbu turlarning jamlanma ta`siri 78,4%ni tashkil etdi).

Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalashda issiqlik energiyasi narxlari 33,7%ga, elektr energiyasi 13,8%ga va ko`mirni yer ostida gazga aylantirish natijasida hosil bo`lgan gaz narxlari 12,1%ga oshdi.

Tog`-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoatida narx indekslarini o`sishiga, ishlab chiqaruvchilar tomonidan qazib olingan xom neft va tabiiy gaz kondensati narxlarining 18,8%ga, toshko`mir va ko`mir narxlarining – 9,5%ga, tabiiy gaz narxini – 6,2%ga, tuproq, kaolin, shag`al va boshqa qum konlarini qayta ishlash mahsulotlari narxlarini 6,1%ga oshirilishi asosiy ta`sir ko`rsatdi.

Suv bilan ta`minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilishda, tarkibida alyuminiy bo`lgan ikkilamchi xom ashyolar 14,5 foizga va tarkibida qora metallar bo`lgan ikkilamchi xom ashyo materiallari esa 2,8 foizga qimmatlashdi.

Axborot xizmati 

Axborotlarni tarqatish, xalqaro axborot almashuv va jamoatchilik aloqalari boshqarmasi

  • ASOSIY SAHIFA
  • QO‘MITA HAQIDA
  • AXBOROT XIZMATI
  • INTERAKTIV XIZMATLAR
  • OCHIQ MA’LUMOTLAR
  • MUROJAATLAR
  • KONTAKTLAR
  • Tugmani bosing Tinglash