Welcome to Statistika qo'mitasi   Click to listen highlighted text! Welcome to Statistika qo'mitasi Powered By GSpeech
Друк

Hududlar bo`yicha shahar va qishloq aholisi soni

(yil boshiga; ming kishi)

 

Jami aholi

shu jumladan:

shahar aholisi

qishloq aholisi

2018 y.
O`zbekiston Respublikasi 32 656,70 16 532,70 16 124,00
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1 842,30 905,5 936,8
viloyatlar:      
Andijon 3 011,70 1 576,00 1 435,70
Buxoro 1 870,20 698,6 1 171,60
Jizzax 1 325,00 622,2 702,8
Qashqadaryo 3 148,40 1 357,50 1 790,90
Navoiy 958 467,6 490,4
Namangan 2 699,60 1 743,70 955,9
Samarqand 3 720,10 1 390,80 2 329,30
Surxondaryo 2 514,20 893,3 1 620,90
Sirdaryo 815,9 350 465,9
Toshkent 2 861,20 1 411,50 1 449,70
Farg`ona 3 620,20 2 049,90 1 570,30
Xorazm 1 805,00 601,2 1 203,80
Toshkent sh. 2 464,90 2 464,90 -
2017 y.
O`zbekiston Respublikasi 32120,5 16250,8 15869,7
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1817,5 894,7 922,8
viloyatlar:      
Andijon 2962,5 1551,7 1410,8
Buxoro 1843,5 692 1151,5
Jizzax 1301 611,8 689,2
Qashqadaryo 3088,8 1326,3 1762,5
Navoiy 942,8 460,9 481,9
Namangan 2652,4 1716,6 935,8
Samarqand 3651,7 1372,8 2278,9
Surxondaryo 2462,3 877,6 1584,7
Sirdaryo 803,1 345,9 457,2
Toshkent 2829,3 1381,1 1448,2
Farg`ona 3564,8 2022,8 1542
Xorazm 1776,7 572,5 1204,2
Toshkent sh. 2424,1 2424,1 -
2016 y.
O`zbekiston Respublikasi 31575,3 15963,9 15611,4
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1791,1 883,2 907,9
viloyatlar:      
Andijon 2910,5 1521,3 1389,2
Buxoro 1815,2 685 1130,2
Jizzax 1276,1 600,8 675,3
Qashqadaryo 3025,6 1300,7 1724,9
Navoiy 927,9 455,1 472,8
Namangan 2603,4 1641,9 961,5
Samarqand 3583,9 1355,3 2228,6
Surxondaryo 2411,5 861,1 1550,4
Sirdaryo 790,6 341,4 449,2
Toshkent 2794,1 1364,9 1429,2
Farg`ona 3505,3 1994,4 1510,9
Xorazm 1746,9 565,6 1181,3
Toshkent sh. 2393,2 2393,2 -
2015 y.
O`zbekiston Respublikasi 31022,5 15748 15274,5
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1763,1 873 890,1
viloyatlar:      
Andijon 2857,3 1500 1357,3
Buxoro 1785,4 678,4 1107
Jizzax 1250,1 589,6 660,5
Qashqadaryo 2958,9 1274,5 1684,4
Navoiy 913,2 448,5 464,7
Namangan 2554,2 1618,8 935,4
Samarqand 3514,8 1337 2177,8
Surxondaryo 2358,3 845,2 1513,1
Sirdaryo 777,1 336,6 440,5
Toshkent 2758,3 1350,2 1408,1
Farg`ona 3444,9 1965,9 1479
Xorazm 1715,6 559 1156,6
Toshkent sh. 2371,3 2371,3 -

2014 y.

O`zbekiston Respublikasi 30492,8 15555,2 14937,6
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1736,5 862,0 874,5
viloyatlar:      
Andijon 2805,5 1476,3 1329,2
Buxoro 1756,4 672,9 1083,5
Jizzax 1226,8 581,4 645,4
Qashqadaryo 2895,3 1250,8 1644,5
Navoiy 901,1 448,2 452,9
Namangan 2504,1 1593,2 910,9
Samarqand 3445,6 1324,8 2120,8
Surxondaryo 2308,3 831,5 1476,8
Sirdaryo 763,8 332,2 431,6
Toshkent 2725,9 1338,5 1387,4
Farg`ona 3386,5 1937,0 1449,5
Xorazm 1684,1 553,5 1130,6
Toshkent sh. 2352,9 2352,9 -
2013 y.
O`zbekiston Respublikasi 29993,5 15370,1 14623,4
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1711,8 850,5 861,3
viloyatlar:      
Andijon 2756,4 1453,9 1302,5
Buxoro 1729,7 667,1 1062,6
Jizzax 1205,0 574,1 630,9
Qashqadaryo 2831,3 1225,3 1606,0
Navoiy 888,4 445,2 443,2
Namangan 2458,7 1570,1 888,6
Samarqand 3380,9 1312,7 2068,2
Surxondaryo 2260,6 819,2 1441,4
Sirdaryo 750,6 325,1 425,5
Toshkent 2695,7 1328,6 1367,1
Farg`ona 3329,7 1908,7 1421,0
Xorazm 1653,8 548,7 1105,1
Toshkent sh. 2340,9 2340,9 -
2012 y.
O`zbekiston Respublikasi 29555,4 15143,2 14412,2
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1692,8 839,6 853,2
viloyatlar:      
Andijon 2714,2 1436,5 1277,7
Buxoro 1707,4 648,6 1058,8
Jizzax 1186,6 567,2 619,4
Qashqadaryo 2777,8 1203,2 1574,6
Navoiy 881,2 429 452,2
Namangan 2420,6 1551 869,6
Samarqand 3326,2 1301,2 2025
Surxondaryo 2218,9 807,9 1411
Sirdaryo 739,5 305,7 433,8
Toshkent 2671 1319,6 1351,4
Farg`ona 3280,8 1879 1401,8
Xorazm 1629,1 545,4 1083,7
Toshkent sh. 2309,3 2309,3 -
2011 y.
O`zbekiston Respublikasi 29123,4 14897,4 14226
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1680,9 837 843,9
viloyatlar:      
Andijon 2672,3 1420,1 1252,2
Buxoro 1683,8 644,3 1039,5
Jizzax 1166,7 560,6 606,1
Qashqadaryo 2722,9 1181,2 1541,7
Navoiy 873 429,2 443,8
Namangan 2379,5 1529,7 849,8
Samarqand 3270,8 1202,6 2068,2
Surxondaryo 2175,1 794,7 1380,4
Sirdaryo 727,2 300,7 426,5
Toshkent 2644,4 1308,3 1336,1
Farg`ona 3229,2 1852,4 1376,8
Xorazm 1601,1 540,1 1061
Toshkent sh. 2296,5 2296,5 -
2010 y.
O`zbekiston Respublikasi 28001,4 14425,9 13575,5
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1632 820,3 811,7
viloyatlar:      
Andijon 2549,1 1358,4 1190,7
Buxoro 1612,5 622,4 990,1
Jizzax 1116,8 526,8 590
Qashqadaryo 2616,1 1135,7 1480,4
Navoiy 851,6 420,9 430,7
Namangan 2258,5 1458,8 799,7
Samarqand 3119 1160,4 1958,6
Surxondaryo 2075 767,9 1307,1
Sirdaryo 714,4 294,7 419,7
Toshkent 2585,9 1293,2 1292,7
Farg`ona 3074,6 1802,5 1272,1
Xorazm 1561,6 529,6 1032
Toshkent sh. 2234,3 2234,3 -
2009 y.
O`zbekiston Respublikasi 27533,4 14236 13297,4
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1615,7 814,6 801,1
viloyatlar:      
Andijon 2499,9 1338,9 1161
Buxoro 1588,8 616,8 972
Jizzax 1098,3 520,7 577,6
Qashqadaryo 2563,6 1116,8 1446,8
Navoiy 839,3 416,7 422,6
Namangan 2217,2 1434,1 783,1
Samarqand 3061,6 1145,8 1915,8
Surxondaryo 2033,8 756,2 1277,6
Sirdaryo 703,4 290,7 412,7
Toshkent 2552,6 1278,3 1274,3
Farg`ona 3022,1 1776,2 1245,9
Xorazm 1530,8 523,9 1006,9
Toshkent sh. 2206,3 2206,3 -
2008 y.
O`zbekiston Respublikasi 27072,2 9698,2 17374
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1595,4 774,5 820,9
viloyatlar:      
Andijon 2451,2 716,9 1734,3
Buxoro 1566,1 456,8 1109,3
Jizzax 1079,5 321,2 758,3
Qashqadaryo 2509,4 616,5 1892,9
Navoiy 829 327,8 501,2
Namangan 2174,3 806,3 1368
Samarqand 3003,4 755 2248,4
Surxondaryo 1992,1 381,3 1610,8
Sirdaryo 693 215,8 477,2
Toshkent 2522,4 990,8 1531,6
Farg`ona 2972,2 827,2 2145
Xorazm 1504,2 328,1 1176,1
Toshkent sh. 2180 2180 -
2007 y.
O`zbekiston Respublikasi 26663,8 9584,6 17079,2
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1582,7 767,5 815,2
viloyatlar:      
Andijon 2409,8 707,2 1702,6
Buxoro 1545,1 453,2 1091,9
Jizzax 1064,7 317,5 747,2
Qashqadaryo 2462,2 606,7 1855,5
Navoiy 819,5 324,8 494,7
Namangan 2134,5 792,3 1342,2
Samarqand 2955,5 747,6 2207,9
Surxondaryo 1957,8 376,3 1581,5
Sirdaryo 684,3 213,3 471
Toshkent 2492,5 979 1513,5
Farg`ona 2920,3 817,5 2102,8
Xorazm 1477,8 324,6 1153,2
Toshkent sh. 2157,1 2157,1 -
2006 y.
O`zbekiston Respublikasi 26312,7 9495,1 16817,6
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1571,9 763,9 808
viloyatlar:      
Andijon 2375,9 699,8 1676,1
Buxoro 1525,9 450,1 1075,8
Jizzax 1051,4 314,5 736,9
Qashqadaryo 2420,4 597,5 1822,9
Navoiy 812,7 321,4 491,3
Namangan 2103,6 782,4 1321,2
Samarqand 2907,5 741,4 2166,1
Surxondaryo 1925,1 370,4 1554,7
Sirdaryo 676,9 211,5 465,4
Toshkent 2468 969,8 1498,2
Farg`ona 2878,9 809,5 2069,4
Xorazm 1453,9 322,3 1131,6
Toshkent sh. 2140,6 2140,6 -
2005 y.
O`zbekiston Respublikasi 26021,3 9441,9 16579,4
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1569,9 764,9 805
viloyatlar:      
Andijon 2342,7 693,7 1649
Buxoro 1507,6 448,2 1059,4
Jizzax 1043,3 313 730,3
Qashqadaryo 2378,5 589 1789,5
Navoiy 810,2 321,6 488,6
Namangan 2073,2 773,6 1299,6
Samarqand 2867,1 737,1 2130
Surxondaryo 1894,9 365,6 1529,3
Sirdaryo 672,2 210,2 462
Toshkent 2452,3 965,9 1486,4
Farg`ona 2840,9 802,3 2038,6
Xorazm 1432,8 321,1 1111,7
Toshkent sh. 2135,7 2135,7 -
2004
O`zbekiston Respublikasi 25707,4 9381,3 16326,1
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1560,3 760,6 799,7
viloyatlar:      
Andijon 2309,1 687,1 1622
Buxoro 1490,1 446,4 1043,7
Jizzax 1030,7 308,6 722,1
Qashqadaryo 2336,4 579,7 1756,7
Navoiy 804,2 319,8 484,4
Namangan 2042,5 765,2 1277,3
Samarqand 2826,1 732,6 2093,5
Surxondaryo 1864,2 361,3 1502,9
Sirdaryo 668,5 209,7 458,8
Toshkent 2430,4 960,6 1469,8
Farg`ona 2799,2 795 2004,2
Xorazm 1410,3 319,3 1091
Toshkent sh. 2135,4 2135,4 -
2003 y.
O`zbekiston Respublikasi 25427,9 9340,7 16087,2
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1551,6 760,1 791,5
viloyatlar:      
Andijon 2279,7 680,6 1599,1
Buxoro 1473,9 445,4 1028,5
Jizzax 1019,5 304,2 715,3
Qashqadaryo 2294,7 572,5 1722,2
Navoiy 799,7 319 480,7
Namangan 2013,7 755,3 1258,4
Samarqand 2789,1 731,6 2057,5
Surxondaryo 1834,3 357,8 1476,5
Sirdaryo 664,1 209,5 454,6
Toshkent 2411,8 956,6 1455,2
Farg`ona 2765,7 790,2 1975,5
Xorazm 1390,9 318,7 1072,2
Toshkent sh. 2139,2 2139,2 -
2002 y.
O`zbekiston Respublikasi 25115,8 9286,9 15828,9
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1540,1 753,7 786,4
viloyatlar:      
Andijon 2247,4 673,4 1574
Buxoro 1456,1 444,2 1011,9
Jizzax 1005,7 301,8 703,9
Qashqadaryo 2253,7 566 1687,7
Navoiy 795,8 319,4 476,4
Namangan 1982,7 743,8 1238,9
Samarqand 2749,8 729,8 2020
Surxondaryo 1801 353,5 1447,5
Sirdaryo 657,2 208,9 448,3
Toshkent 2390,6 953 1437,6
Farg`ona 2729,8 785,2 1944,6
Xorazm 1369,3 317,6 1051,7
Toshkent sh. 2136,6 2136,6 -
2001 y.
O`zbekiston Respublikasi 24813,1 9225,3 15587,8
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1527 738,4 788,6
viloyatlar:      
Andijon 2216,5 665,6 1550,9
Buxoro 1437,7 442,6 995,1
Jizzax 991,5 298,2 693,3
Qashqadaryo 2212,5 559,1 1653,4
Navoiy 791,1 319,1 472
Namangan 1953,2 731,8 1221,4
Samarqand 2710 727,6 1982,4
Surxondaryo 1770,4 349,3 1421,1
Sirdaryo 649,9 207,9 442
Toshkent 2370,2 950,4 1419,8
Farg`ona 2697,5 780,8 1916,7
Xorazm 1347,7 316,6 1031,1
Toshkent sh. 2137,9 2137,9 -
2000 y.
O`zbekiston Respublikasi 24487,7 9165,5 15322,2
Qoraqalpog`iston Respublikasi 1503 724,2 778,8
viloyatlar:      
Andijon 2186,2 657,5 1528,7
Buxoro 1419,3 440,7 978,6
Jizzax 974,8 294,7 680,1
Qashqadaryo 2166,8 551,3 1615,5
Navoiy 783,3 316,7 466,6
Namangan 1924,3 722,6 1201,7
Samarqand 2670,3 724,1 1946,2
Surxondaryo 1736,7 344,8 1391,9
Sirdaryo 642,2 206,1 436,1
Toshkent 2350,2 949,7 1400,5
Farg`ona 2664,4 776,1 1888,3
Xorazm 1323,9 314,7 1009,2
Toshkent sh. 2142,3 2142,3 -
Tugmani bosing Tinglash