Welcome to Statistika qo'mitasi   Click to listen highlighted text! Welcome to Statistika qo'mitasi Powered By GSpeech

O`lganlar soni

(yilda; kishi)

  Umumiy shu jumladan:
ayollar erkaklar
2017 г.
O`zbekiston Respublikasi 160723 73007 87716
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8661  3764 4897
viloyatlar:      
Andijon 16122 7320 8802
Buxoro 8336 3806 4530
Jizzax 5760 2487 3273
Qashqadaryo 13201 5952 7249
Navoiy 4472 1989 2483
Namangan 13066 6059 7007
Samarqand 16661 7491 9170
Surxondaryo 11330 5060 6270
Sirdaryo 4032 1797 2235
Toshkent 16470 7358 9112
Farg`ona 17927 8300 9627
Xorazm 8324 3853 4471
Toshkent sh. 16361 7771   8590  
2016 y.
O`zbekiston Respublikasi 154791 70397 84394
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8396 3790 4606
viloyatlar:      
Andijon 15084 6898 8186
Buxoro 8013 3676 4337
Jizzax 5433 2346 3087
Qashqadaryo 12553 5543 7010
Navoiy 4401 1899 2502
Namangan 12276 5655 6621
Samarqand 16146 7177 8969
Surxondaryo 10380 4677 5703
Sirdaryo 4012 1798 2214
Toshkent 16281 7381 8900
Farg`ona 17141 7881 9260
Xorazm 8158 3804 4354
Toshkent sh. 16517 7872 8645
2015 y.
O`zbekiston Respublikasi 152035 68984 83051
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8094 3607 4487
viloyatlar:      
Andijon 14860 6750 8110
Buxoro 7976 3603 4373
Jizzax 5348 2386 2962
Qashqadaryo 11954 5338 6616
Navoiy 4110 1823 2287
Namangan 12236 5550 6686
Samarqand 15895 6925 8970
Surxondaryo 9887 4460 5427
Sirdaryo 3786 1727 2059
Toshkent 16251 7321 8930
Farg`ona 17437 8054 9383
Xorazm 7855 3559 4296
Toshkent sh. 16346 7881 8465
2014 y.
O`zbekiston Respublikasi 149761 68296 81465
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8157 3661 4496
viloyatlar:      
Andijon 14519 6608 7911
Buxoro 7708 3615 4093
Jizzax 5109 2256 2853
Qashqadaryo 11961 5436 6525
Navoiy 4188 1870 2318
Namangan 11848 5391 6457
Samarqand 15381 6890 8491
Surxondaryo 9702 4378 5324
Sirdaryo 3719 1689 2030
Toshkent 16215 7278 8937
Farg`ona 17280 8021 9259
Xorazm 7780 3564 4216
Toshkent sh. 16194 7639 8555
2013 y.
O`zbekiston Respublikasi 145672 66878 78794
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8134 3606 4528
viloyatlar:      
Andijon 14188 6647 7541
Buxoro 7662 3628 4034
Jizzax 4895 2219 2676
Qashqadaryo 11044 5036 6008
Navoiy 4103 1853 2250
Namangan 11407 5249 6158
Samarqand 15227 6692 8535
Surxondaryo 9503 4252 5251
Sirdaryo 3648 1592 2056
Toshkent 15809 7212 8597
Farg`ona 16696 7812 8884
Xorazm 7269 3349 3920
Toshkent sh. 16087 7731 8356
2012 y.
O`zbekiston Respublikasi 145988 66734 79254
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8208 3572 4636
viloyatlar:      
Andijon 14160 6487 7673
Buxoro 7486 3553 3933
Jizzax 4746 2117 2629
Qashqadaryo 11010 4881 6129
Navoiy 4153 1871 2282
Namangan 11551 5280 6271
Samarqand 15002 6874 8128
Surxondaryo 9309 4195 5114
Sirdaryo 3645 1631 2014
Toshkent 15990 7177 8813
Farg`ona 16824 7851 8973
Xorazm 7675 3498 4177
Toshkent sh. 16229 7747 8482
2011 y.
O`zbekiston Respublikasi 143253 66345 76908
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8184 3724 4460
viloyatlar:      
Andijon 13933 6580 7353
Buxoro 7521 3480 4041
Jizzax 4554 2061 2493
Qashqadaryo 10895 4989 5906
Navoiy 4107 1857 2250
Namangan 11174 5251 5923
Samarqand 14605 6583 8022
Surxondaryo 9023 4329 4694
Sirdaryo 3465 1560 1905
Toshkent 15455 7008 8447
Farg`ona 16708 7858 8850
Xorazm 7084 3244 3840
Toshkent sh. 16545 7821 8724
2010 y.
O`zbekiston Respublikasi 138411 64426 73985
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8342 3828 4514
viloyatlar:      
Andijon 12862 6058 6804
Buxoro 7383 3454 3929
Jizzax 4440 1969 2471
Qashqadaryo 10271 4783 5488
Navoiy 3984 1821 2163
Namangan 10553 4858 5695
Samarqand 14262 6556 7706
Surxondaryo 8446 4245 4201
Sirdaryo 3449 1536 1913
Toshkent 15385 7002 8383
Farg`ona 15870 7451 8419
Xorazm 7022 3251 3771
Toshkent sh. 16142 7614 8528
2009 y.
O`zbekiston Respublikasi 133610 62031 71579
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8172 3718 4454
viloyatlar:      
Andijon 12135 5674 6461
Buxoro 6923 3261 3662
Jizzax 4533 2061 2472
Qashqadaryo 9990 4578 5412
Navoiy 4005 1802 2203
Namangan 9695 4509 5186
Samarqand 13771 6234 7537
Surxondaryo 8130 3738 4392
Sirdaryo 3397 1529 1868
Toshkent 14800 6775 8025
Farg`ona 15166 7144 8022
Xorazm 6871 3246 3625
Toshkent sh. 16022 7762 8260
2008 y.
O`zbekiston Respublikasi 138792 64506 74286
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8610 4055 4555
viloyatlar:      
Andijon 12576 5907 6669
Buxoro 7189 3389 3800
Jizzax 4566 2064 2502
Qashqadaryo 10208 4678 5530
Navoiy 4095 1896 2199
Namangan 10153 4878 5275
Samarqand 14377 6548 7829
Surxondaryo 7949 3629 4320
Sirdaryo 3531 1591 1940
Toshkent 15300 6946 8354
Farg`ona 15703 7335 8368
Xorazm 7298 3383 3915
Toshkent sh. 17237 8207 9030
2007 y.
O`zbekiston Respublikasi 137430 63876 73554
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8438 3847 4591
viloyatlar:      
Andijon 12481 5817 6664
Buxoro 6982 3403 3579
Jizzax 4550 2071 2479
Qashqadaryo 10222 4855 5367
Navoiy 4127 1823 2304
Namangan 10022 4683 5339
Samarqand 14486 6699 7787
Surxondaryo 7972 3699 4273
Sirdaryo 3541 1570 1971
Toshkent 15651 7106 8545
Farg`ona 15025 7104 7921
Xorazm 6924 3268 3656
Toshkent sh. 17009 7931 9078
2006 y.
O`zbekiston Respublikasi 139622 64930 74692
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8594 3954 4640
viloyatlar:      
Andijon 12519 5903 6616
Buxoro 7109 3466 3643
Jizzax 4431 1986 2445
Qashqadaryo 10111 4708 5403
Navoiy 4190 1890 2300
Namangan 10146 4754 5392
Samarqand 14193 6518 7675
Surxondaryo 8266 3822 4444
Sirdaryo 3790 1729 2061
Toshkent 16261 7450 8811
Farg`ona 14911 7086 7825
Xorazm 6923 3200 3723
Toshkent sh. 18178 8464 9714
2005 y.
O`zbekiston Respublikasi 140585 66016 74569
Qoraqalpog`iston Respublikasi 9199 4327 4872
viloyatlar:      
Andijon 12213 5759 6454
Buxoro 6864 3304 3560
Jizzax 4459 2013 2446
Qashqadaryo 9938 4642 5296
Navoiy 4328 1964 2364
Namangan 10210 4753 5457
Samarqand 14469 6648 7821
Surxondaryo 8259 3996 4263
Sirdaryo 3716 1678 2038
Toshkent 16771 7804 8967
Farg`ona 14941 7171 7770
Xorazm 6671 3230 3441
Toshkent sh. 18547 8727 9820
2004 y.
O`zbekiston Respublikasi 130357 61479 68878
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8216 3880 4336
viloyatlar:      
Andijon 11331 5318 6013
Buxoro 6766 3280 3486
Jizzax 4163 1908 2255
Qashqadaryo 9407 4434 4973
Navoiy 3951 1859 2092
Namangan 9652 4653 4999
Samarqand 13539 6368 7171
Surxondaryo 7519 3495 4024
Sirdaryo 3348 1496 1852
Toshkent 15159 6986 8173
Farg`ona 13639 6460 7179
Xorazm 6517 3159 3358
Toshkent sh. 17150 8183 8967
2003 y.
O`zbekiston Respublikasi 135933 64772 71161
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8684 3948 4736
viloyatlar:      
Andijon 11896 5835 6061
Buxoro 6886 3305 3581
Jizzax 4361 2012 2349
Qashqadaryo 9549 4573 4976
Navoiy 4024 1833 2191
Namangan 10121 4871 5250
Samarqand 13798 6558 7240
Surxondaryo 8051 3854 4197
Sirdaryo 3480 1583 1897
Toshkent 15621 7327 8294
Farg`ona 14521 6943 7578
Xorazm 6984 3520 3464
Toshkent sh. 17957 8610 9347
2002 y.
O`zbekiston Respublikasi 137028 65347 71681
Qoraqalpog`iston Respublikasi 9158 4367 4791
viloyatlar:      
Andijon 11782 5528 6254
Buxoro 6736 3406 3330
Jizzax 4481 2088 2393
Qashqadaryo 9917 4755 5162
Navoiy 4205 1977 2228
Namangan 9800 4787 5013
Samarqand 14252 6701 7551
Surxondaryo 7808 3695 4113
Sirdaryo 3524 1630 1894
Toshkent 15706 7268 8438
Farg`ona 14263 6943 7320
Xorazm 6768 3288 3480
Toshkent sh. 18628 8914 9714
2001 y.
O`zbekiston Respublikasi 132542 63016 69526
Qoraqalpog`iston Respublikasi 9005 4194 4811
viloyatlar:      
Andijon 11089 5288 5801
Buxoro 6598 3188 3410
Jizzax 4358 1984 2374
Qashqadaryo 9908 4713 5195
Navoiy 4067 1918 2149
Namangan 9356 4519 4837
Samarqand 13686 6520 7166
Surxondaryo 7943 3787 4156
Sirdaryo 3488 1580 1908
Toshkent 14982 6875 8107
Farg`ona 13743 6709 7034
Xorazm 6649 3267 3382
Toshkent sh. 17670 8474 9196
2000 y.
O`zbekiston Respublikasi 135598 64804 70794
Qoraqalpog`iston Respublikasi 8496 4055 4441
viloyatlar:      
Andijon 11513 5487 6026
Buxoro 6731 3246 3485
Jizzax 4308 2005 2303
Qashqadaryo 9641 4590 5051
Navoiy 4225 1980 2245
Namangan 9879 4751 5128
Samarqand 14223 6841 7382
Surxondaryo 8158 3887 4271
Sirdaryo 3524 1575 1949
Toshkent 15307 7213 8094
Farg`ona 14389 7028 7361
Xorazm 6959 3286 3673
Toshkent sh. 18245 8860 9385
  • ASOSIY SAHIFA
  • QO‘MITA HAQIDA
  • AXBOROT XIZMATI
  • INTERAKTIV XIZMATLAR
  • OCHIQ MA’LUMOTLAR
  • MUROJAATLAR
  • KONTAKTLAR
  • Tugmani bosing Tinglash