Welcome to Statistika qo'mitasi   Click to listen highlighted text! Welcome to Statistika qo'mitasi Powered By GSpeech

2017 yil 1 yanvar holatiga O`zbekiston Respublikasida 6542 ta ambulatoriya-poliklinika muassasalari mavjud bo`lib, ularning soni 1991 yilga (3027 ta) nisbatan ikki barobardan ko`proqqa oshdi. Shifoxona muassasalari soni esa aksincha, 1991 yilda 1388 ta shifoxona muassasasi faoliyat yuritgan bo`lsa, 2016 yilga kelib 20 foizga kamaydi, ya`ni 1106 tani tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm

Davolash profilaktika muassasalari soni

(1991-2016 y.)

 

2-rasm

Viloyatlar kesimida davolash profilaktika muassasalari soni

(2016 y.)

2016 yilda ambulatoriya-poliklinika muassasalarining bir smenadagi quvvati 1991 yilga nisbatan 46 foizga oshdi. 1991 yilda Ambulatoriya-poliklinika muassasalari bir smenada 282,2 ming kishini qabul qilish imkoniyatiga ega bo`lgan bo`lsa, 2016 yilga kelib ushbu ko`rsatkich 411,9 ming kishiga yetdi. Bir yilda bir kishiga to`g`ri keladigan ambulatoriya-poliklinika muassasalariga qatnovlar soni 2000 yilda o`rtacha 7 martaga to`g`ri kelgan bo`lsa, ushbu ko`rsatkich 2016 yilga kelib 10 martadan oshdi. (3-rasm).

3-rasm

Ambulatoriya-poliklinika muassasalarining bir smenadagi quvvati

ming kishi. (1991-2016 yillar)

Sog`liqni saqlash tizimini maqbullashtirish, samaradorligini oshirish maqsadida olib borilayotgan islohotlar natijasida mustaqillik yillarida statsionar shifoxona muassasalarida ham tarkibiy o`zgartirishlar amalga oshirildi, natijada 2016 yilda statsionar muassasalar soni 1991 yilga nisbatan 20 foizga kamaydi. Samarasiz ishlayotgan shifoxonalardagi shifo o`rinlarini optimallashtirilishi natijasida statsionar muassasalardagi o`rinlar soni 1991 yilga nisbatan 49 foizga, har 10000 aholiga to`g`ri keladigan o`rinlar soni esa 67 foizga kamaydi (4-rasm).

4-rasm

Aholining shifoxona o`rinlari bilan ta`minlanganlik darajasi dinamikasi

(1991-2016 yillar)

2016 yilda tibbiyot muassasalarida birinchi marta ro`yxatga olingan kasalliklar soni 17196,4 mingta bo`lib, ulardan 54 foizi ayollarda va 46 foizi erkaklarda aniqlangan (5-rasm).

5-rasm

O`zbekiston Respublikasida jinsi bo`yicha aholining kasalliklarga chalinishi

(2016 yil)

6-rasmda hududlar va bemorlar jinsi bo`yicha ma`lumotlar keltirilgan. Birinchi marta qo`yilgan tashxis bilan qayd qilingan kasalliklar har 100000 aholi soniga nisbatan hisoblanganda, deyarli barcha hududlarda ayollar ulushining yuqoriligi kuzatiladi.

6-rasm

O`zbekiston Respublikasida viloyatlar bo`yicha aholining kasalliklarga chalinishi

(2016 yil)

2016 yilda birinchi marta qo`yilgan tashxis bilan qayd qilingan kasalliklar bemorlarning yosh guruhlari bo`yicha tahlil qilinganda, asosiy qismi, ya`ni 59 foizi 18 va undan katta yoshdagilar hissasiga to`g`ri keldi. Har yuz ming aholiga nisbatan hisoblansa, o`rtacha 53995 nafar aholida kasallik qayd qilingan. Yosh guruhlari bo`yicha mos yoshdagi aholi guruhlariga nisbatan hisoblanganda esa, eng ko`p holat,15-17 yoshlardagi yuz ming aholining 94315,6 nafarida kasallik qayd qilingani kuzatiladi (7-rasm). Ularda kuzatilgan asosiy kasallik guruhlaridan nafas organlari kasalliklari - 30,4 foiz, ovqat hazm qilish a`zolari kasalliklari - 15,3 foiz, qon va qon yaratish a`zolari kasalliklari, immun mexanizmiga ta`sir etuvchi ayrim buzilishlar - 12,8 foizini tashkil etadi. yuz ming aholiga nisbatan hisoblanganda ko`proq qismi 15-17 yoshlardagi aholi ulushiga to`g`ri keladi. 8-rasmda ko`ringanidek, respublika hududlari bo`yicha nisbatan yuqori ma`lumotlar Jizzax (114261,4), Namangan (125260,5) viloyatlari va Toshkent shahrida (194824,5) kuzatildi.

7-rasm

O`zbekiston Respublikasida yosh guruhlari bo`yicha birinchi marta ro`yxatga olingan kasalliklar

(2016 yil)

8-rasm

Hududlar kesimida yosh guruhlari bo`yicha birinchi marta ro`yxatga olingan kasalliklar

(2016 yil)

1991 yilda aholiga tibbiy xizmat ko`rsatish sohasida 75 ming shifokor faoliyat yuritgan bo`lsa, 2016 yilga kelib ularning soni 84,1 ming kishini (12 foizga oshdi) tashkil etadi. O`rta tibbiyot xodimlari soni esa 1991 yilga nisbatan 41 foizga (341,3 ming kishi) ko`paydi. 1-jadval ma`lumotlari bo`yicha 10000 aholiga hisoblangan shifokorlar soni 35,5 (1991 yil) dan 26,2 (2016 yil) gacha, o`rta tibbiyot xodimlari soni esa mos ravishda 114,7 dan 106,3 gacha kamaygan. Mavjud shifokorlarning 34 foizini oliy toifali shifokorlar tashkil etadi, ularning sifat jihatdan rivojlanishi 9-rasmda ko`rsatilgan. Shuningdek, rasmlarda malaka toifasiga ega bo`lmagan, ya`ni 5 yildan kam ish stajiga ega bo`lgan shifokorlar ulushi kamayib borayotganligi kuzatiladi.

1-jadval

Aholining tibbiyot xodimlari bilan ta`minlanganligi

(1991-2016 yillar)

 

Jami shifokorlar soni (ming)

10000 aholiga to'gri keladigan shifokorlar soni Jami o'rta tibbiyot xodimlari soni (ming) 10000 aholiga to'gri keladigan o'rta tibbiyot xodimlari soni
         

1991 y.

75,0 35,5 242,2 114,7

1995 y.

76,2 33,2 249,6 108,9

2000 y.

81,5 32,8 259,7 104,7

2005 y.

76,5 29,1 271,0 103,0

2010 y.

79,9 27,4 310,2 106,5

2016 y.

84,1 26,2 341,3 106,3

 

9-rasm

Bitta shifokorga to`g`ri keladigan aholi soni

(1991-2016 yillar)

 

10-rasm

Bitta o`rta tibbiyot xodimiga to`g`ri keladigan aholi soni

(1991-2016 yillar)

2-jadval

Shifokorlarning malaka toifalari bo`yicha taqsimlanishi

(2000-2016 yillar)

  2000y. 2005y. 2010y. 2016y.
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
                 

Jami shifokorlar soni, ming kishi

41,5 40,0 41,0 35,5 41,2 38,8 43,2 40,9
malaka toifalari bo'yicha, foizda:

oliy

12,1 13,1 17,2 23,7 31,7 33,5 34,1 34,7

I

22,8 24,7 27,7 35,3 17,2 20,8 8,1 10,3

II

3,8 3,4 2,5 3,9 1,8 2,6 7,5 9,4

III

- - - - - - 0,5 1,1

malaka toifasiga ega bo'lmagan

61,2 58,8 52,6 37,1 49,3 43,1 49,8 44,5

 

11-rasm

Shifokorlar malaka toifalari bo`yicha 2016 yil ma`lumotlarini 2000 yil bilan taqqoslama grafik.

2016 yilda aholining ayrim yuqumli va parazitar kasalliklarga chalinishi bo`yicha holatlar tahlil qilinganda bo`g`ma, qizamiq, qizilcha, bezgak kabi kasallik turlari qayd etilmagan.

Bundan tashqari so`nggi yillarda sog`liqni saqlash sohasida kichik korxona va mikrofirmalarning ulushi sezilarli darajada ortib borayotganligi ham ta`kidlab o`tish zarur. Bunga misol tariqasida 2016 yilda statsionar muassasalar sonida kichik korxona va mikrofirmalar ulushi 2015 yildagi 37,9 foiz o`rniga 40,4 foizni tashkil etganligi, ambulatoriya-poliklinika muassasalaridagi ulushi esa 2015 yildagi 35,9 foiz o`rniga 39 foizni tashkil etganligini keltirish mumkin. Kichik korxona va mikrofirmalardagi shifoxona o`rinlari soni 1,7 mingtaga oshdi, shuningdek, 2015 yilda jami davolangan bemorlarning 2,8 foizi, 2016 yilda esa 205,1 ming bemor, ya`ni 3,7 foizi kichik korxona va mikrofirmalarda davolangan.

Axborot xizmati 

Axborotlarni tarqatish, xalqaro axborot almashuv va jamoatchilik aloqalari boshqarmasi

  • ASOSIY SAHIFA
  • QO‘MITA HAQIDA
  • AXBOROT XIZMATI
  • INTERAKTIV XIZMATLAR
  • OCHIQ MA’LUMOTLAR
  • MUROJAATLAR
  • KONTAKTLAR
  • Tugmani bosing Tinglash