Welcome to Statistika qo'mitasi   Click to listen highlighted text! Welcome to Statistika qo'mitasi Powered By GSpeech

 

 Yangilangan sanasi: 01/12/2019

Soha/Yo`nalish Ko`rsatkich nomi Davriylik Nashr etish vaqti 2019 yilda nashr etish oyi*
Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr
1 Milliy hisoblar Yalpi ichki mahsulot Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    25
(1-kv./19)
    25
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
3 Yalpi hududiy mahsulot Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    26
(1-kv./19)
    26
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
2 Yalpi ichki mahsulot Yillik 16:00                       30
(2018)
4 Yalpi hududiy mahsulot Yillik 16:00       30
(2017)
               
5 Narxlar va indekslar Iste'mol narxlari indeksi Oylik 16:00 10
(Dekabr 2018)
11
(Yanvar 2019)
11
(Fevral 2019)
10
(Mart 2019)
10
(Aprel 2019)
10
(May  2019)
10
(Iyun 2019)
13
(Iyul 2019)
10
(Avgust 2019)
10
(Sentyabr 2019)
11
(Oktyabr 2019)
10
(Noyabr 2019)
6 Sanoat ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi Oylik 16:00 10
(Dekabr 2018)
11
(Yanvar 2019)
11
(Fevral 2019)
10
(Mart 2019)
10
(Aprel 2019)
10
(May 2019)
10
(Iyun 2019)
13
(Iyul 2019)
10
(Avgust 2019)
10
(Sentyabr 2019)
11
(Oktyabr 2019)
10
(Noyabr 2019)
7 Investitsiya va qurilish Qurilish Oylik 16:00 18
(Dekabr 2018)
19
(Yanvar 2019)
19
(Fevral 2019)
19
(May 2019)
20
(Aprel 2019)
19
(May 2019)
19
(Iyun 2019)
19
(Iyul 2019)
19
(Avgust 2019)
18
(Sentyabr 2019)
19
(Oktyabr 2019)
19
(Noyabr 2019)
8 Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar Choraklik 16:00 18
(4-kv./18)
    19
(1-kv./19)
    19
(2-kv./19)
    18
(3-kv./19)
   
9 Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo Tashqi savdo Oylik 16:00 21
(Dekabr 2018)
20
(Yanvar 2019)
20
(Fevral 2019)
22
(Mart 2019)
20
(Aprel 2019)
20
(May 2019)
22
(Iyun 2019)
20
(Iyul 2019)
20
(Avgust 2019)
21
(Sentyabr 2019)
20
(Oktyabr 2019)
20
(Noyabr 2019)
10 Ichki savdo Oylik 16:00 21
(Dekabr 2018)
20
(Yanvar 2019)
20
(Fevral 2019)
22
(Mart 2019)
20
(Aprel 2019)
20
(May 2019)
22
(Iyun 2019)
20
(Iyul 2019)
20
(Avgust 2019)
21
(Sentyabr 2019)
20
(Oktyabr 2019)
20
(Noyabr 2019)
  Tovarlar savdosi Oylik 16:00 21
(Dekabr 2018)
20
(Yanvar 2019)
20
(Fevral 2019)
22
(Mart 2019)
20
(Aprel 2019)
20
(May 2019)
22
(Iyun 2019)
20
(Iyul 2019)
20
(Avgust 2019)
21
(Sentyabr 2019)
20
(Oktyabr 2019)
20
(Noyabr 2019)
11 Sanoat Sanoat mahsulotlari hajmi Oylik 16:00 23
(Dekabr 2018)
22
(Yanvar 2019)
25
(Fevral 2019)
25
(Mart 2019)
23
(Aprel 2019)
24
(May 2019)
23
(Iyun 2019)
23
(Iyul 2019)
23
(Avgust 2019)
22
(Sentyabr 2019)
22
(Oktyabr 2019)
23
(Noyabr 2019)
12 Iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish Oylik 16:00 23
(Dekabr 2018)
22
(Yanvar 2019)
25
(Fevral 2019)
25
(Mart 2019)
23
(Aprel 2019)
24
(May 2019)
23
(Iyun 2019)
23
(Iyul 2019)
23
(Avgust 2019)
22
(Sentyabr 2019)
22
(Oktyabr 2019)
23
(Noyabr 2019)
13 Qishloq xo'jaligi va ekologiya Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    26
(1-kv./19)
    26
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
14 Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    26
(1-kv./19)
    26
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
15 Chorva va parranda Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    26
(1-kv./19)
    26
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
57 Muhofazadagiy er maydonlari ma'lumotlari (resurslardan foydalanish) Yillik 16:00           30
(2018)
           
58 Baliq ovlash ma'lumotlari (energiya sarfi) Choraklik 16:00 30
(4-kv./18)
    30
(1-kv./19)
    30
(2-kv./19)
    30
(3-kv./19)
   
16 Demografiya va mehnat Doimiy aholi soni Choraklik 16:00 31
(4-kv./18)
    30
(1-kv./19)
    31
(2-kv./19)
    31
(3-kv./19)
   
17 Aholi migratsiyasi Choraklik 16:00 31
(4-kv./18)
    30
(1-kv./19)
    31
(2-kv./19)
    31
(3-kv./19)
   
18 Aholining tabiiy harakati Choraklik 16:00 31
(4-kv./18)
    30
(1-kv./19)
    31
(2-kv./19)
    31
(3-kv./19)
   
19 O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik ish haqi Choraklik 16:00 31
(4-kv./18)
    30
(1-kv./19)
    31
(2-kv./19)
    31
(3-kv./19)
   
20 Doimiy aholi soni Yillik 16:00               30
(2018)
       
21 Aholi migratsiyasi Yillik 16:00               30
(2018)
       
22 Aholining tabiiy harakati Yillik 16:00               30
(2018)
       
23 Aholining yoshi va jinsi tarkibi Yillik 16:00               30
(2018)
       
24 Ish joyidagi shikastlanishlar Yillik 16:00           28
(2018)
           
25 Jins bo'yicha iqtisodiy faol aholi Yillik 16:00           28
(2018)
           
26 Mulk shakllari  bo'yicha bandlik taqsimoti Yillik 16:00           28
(2018)
           
27 Jinsi bo'yicha bandlik taqsimoti Yillik 16:00           28
(2018)
           
28 Hududlar bo'yicha ishsizlik darajasi Yillik 16:00           28
(2018)
           
29 Hududlar bo'yicha iqtisodiy faol aholi Yillik 16:00           28
(2018)
           
30 Bandlikni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi Yillik 16:00           28
(2018)
           
31 O'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi Yillik 16:00           28
(2018)
           
32 Ishchilarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha harakati Yillik 16:00           28
(2018)
           
33 O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik nominal ish haqi, 2000-2019 yillar kesimida Yillik 16:00           28
(2018)
           
34 Aholi turmush darajasi Aholining umumiy daromadlari Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    25
(1-kv./19)
    25
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
35 Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, uy xo'jaligini iste'molga sarflari Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    25
(1-kv./19)
    25
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
36 Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi, Choraklik Choraklik 16:00 31
(4-kv./18)
    30
(1-kv./19)
    31
(2-kv./19)
    31
(3-kv./19)
   
37 Uy xo'jaliklarining o'rtacha tarkibi, aholini uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlash, aholining asosiy daromad manbai va notekis daromadlari bo'yicha tabaqalanishi, Yillik Yillik 16:00     26
(2018)
                 
38 Xizmatlar sektori Xizmatlar Oylik 16:00 21
(Dekabr 2018)
20
(Yanvar 2019)
20
(Fevral 2019)
19
(Mart 2019)
20
(Aprel 2019)
20
(May 2019)
19
(Iyun 2019)
20
(Iyul 2019)
20
(Avgust 2019)
21
(Sentyabr 2019)
20
(Oktyabr 2019)
20
(Noyabr 2019)
39 Transport Choraklik 16:00 21
(4-kv./18)
    19
(1-kv./19)
    19
(2-kv./19)
    21
(3-kv./19)
   
40 Aloqa Yillik 16:00           28
(2018)
           
41 Transport Yillik 16:00           28
(2018)
           
42 Xizmatlar Yillik 16:00           28
(2018)
           
43 Ijtimoiy soha Huquqbuzarliklarni oldini olish bo`yicha ma`lumot Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    25
(1-kv./19)
    25
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
44 Ta`lim Yillik 16:00               15
(2018)
       
  Ta`lim muassasalari Yillik 16:00               15
(2018)
       
  Ta`lim natijalari Yillik 16:00               15
(2018)
       
45 Sog`liqni saqlash Yillik 16:00                 25
(2018)
     
  Tibbiyot muassasalari Yillik 16:00                 25
(2018)
     
  Salomatlik: profilaktika va kasallanish Yillik 16:00                 25
(2018)
     
  Reproduktiv salomatlik Yillik 16:00                 25
(2018)
     
  Gender stattistikasi Yillik 16:00                 25
(2018)
     
46 Madaniyat Yillik 16:00             20
(2018)
         
47 Turizm Yillik 16:00             16
(2018)
         
48 Fan va innovatsiya Yillik 16:00               24
(2018)
       
49 Ijtimoiy soha Yillik 16:00             25
(2018)
         
  Barqaror rivojlanish maqsadlari indikatorlari (BRM) Yillik 16:00                   21
(2018)
   
50 O`zbekistonda huquqbuzarlik holati to`g`risida ma`lumot Yillik 16:00               6
(2018)
       
51 Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvi Tijorat banklarining asosiy ko`rsatkichlari Yillik 16:00 28
(2018)
                     
52 Sug`urta kompaiyalarining asosiy ko`rsatkichlari Yillik 16:00       18
(2018)
               
53 Asosiy fondlarning va boshqa nomoliyaviy aktivlarning harakati va mavjudligi Yillik 16:00         24
(2018)
             
54 Kichik biznes va tadbirkorlikning ulushi Choraklik 16:00 25
(4-kv./18)
    25
(1-kv./19)
    25
(2-kv./19)
    25
(3-kv./19)
   
55 KTYaDR KTYaDR ko`rsatkichlari  Oylik 16:00 11
(Dekabr 2018)
12
(Yanvar 2019)
12
(Fevral 2019)
12
(Mart 2019)
13
(Aprel 2019)
12
(May 2019)
12
(Iyun 2019)
12
(Iyul 2019)
12
(Avgust 2019)
11
(Sentyabr 2019)
12
(Oktyabr 2019)
12
(Noyabr 2019)

* O'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

  • ASOSIY SAHIFA
  • QO‘MITA HAQIDA
  • AXBOROT XIZMATI
  • INTERAKTIV XIZMATLAR
  • OCHIQ MA’LUMOTLAR
  • MUROJAATLAR
  • KONTAKTLAR
  • Tugmani bosing Tinglash