O‘zbekiston Respublikasida 2020- yilning yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ishlar va xizmatlar)larning jami eksportdagi ulushi 17,6 %ga teng bo‘ldi.

Hududlar bo‘yicha eng yuqori ulush  Sirdaryo (76,4 %), Xorazm (69,0 %) va Jizzax (66,0 %) viloyatlari hissasiga to‘g‘ri keldi.

Axborot xizmati