Asosiy demografik ko‘rsatkichlar

Tug‘ilganlar soni (o‘g‘il bolalar)

28/03/2023

Tug‘ilganlar soni (qiz bolalar)

28/03/2023

Erta tug‘ruqlar soni

28/03/2023

Tug‘ilish koeffitsienti (jami)

28/03/2023

Tug‘ilish koeffitsienti (shahar)

28/03/2023

Tug‘ilish koeffitsienti (qishloq)

28/03/2023

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti (jami)

28/03/2023

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti (shahar)

28/03/2023

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti (qishloq)

28/03/2023

O‘smir (15-17 yosh) yoshdagi tug‘ish darajasi

28/03/2023

20 yoshgacha ayollarda tug‘ilgan bolalar soni

08/01/2024

Vafot etganlar soni (jami)

28/03/2023

Vafot etganlar soni (erkaklar)

28/03/2023

Vafot etganlar soni (ayollar)

28/03/2023

O‘lim koeffitsienti (jami)

28/03/2023

O‘lim koeffitsienti (shahar)

28/03/2023

O‘lim koeffitsienti (qishloq)

28/03/2023

Tuzilgan nikohlar soni (jami)

28/03/2023

Tuzilgan nikohlar soni (shahar)

28/03/2023

Tuzilgan nikohlar soni (qishloq)

28/03/2023

Erta nikohlar soni

28/03/2023

Nikohdan ajralishlar soni (jami)

28/03/2023

Nikohdan ajralishlar soni (shahar)

28/03/2023

Nikohdan ajralishlar soni (qishloq)

28/03/2023

Ko‘chib kelganlar soni (jami)

28/03/2023

Ko‘chib kelganlar soni (xorijdan)

28/03/2023

Ko‘chib ketganlar soni (jami)

28/03/2023

Ko‘chib ketganlar soni (xorijga)

28/03/2023

Shaharchalar

28/03/2023

Qishloq aholi punktlari

28/03/2023

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (jami)

28/03/2023

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (shahar)

28/03/2023

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (qishloq)

28/03/2023

Tug‘ilganlar soni (jami)

28/03/2023

Shaharchalar

28/03/2023

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (jami)

28/03/2023

Qishloq aholi punktlari

28/03/2023

Demografik ko‘rsatkichlar

Aholi zichligi

28/03/2023

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (erkaklar)

08/01/2024

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (ayollar)

08/01/2024

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni

08/01/2024

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (jami aholiga nisbatan ulushi)

08/01/2024

0-2 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

3-5 yoshli doimiy aholi soni

08/01/2024

6-7 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

8-15 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

16-17 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

18-19 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

20-24 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

25-29 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

30-34 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

35-39 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

40-49 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

50-59 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

60-64 yoshli doimiy aholi soni

28/03/2023

65 yosh va undan katta yoshdagi doimiy aholi soni

28/03/2023

0-2 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

3-5 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

6-7 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

8-15 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

16-17 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

18-19 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

20-24 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

25-29 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

30-34 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

35-39 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

40-49 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

50-59 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

60-64 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

65 yosh va undan katta yoshdagi doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

0-2 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

3-5 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

6-7 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

8-15 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

16-17 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

18-19 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

20-24 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

25-29 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

30-34 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

35-39 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

40-49 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

50-59 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

60-64 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

65 yosh va undan katta yoshdagi doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

20-29 yoshli doimiy aholi soni (jami)

08/01/2024

20-29 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

08/01/2024

20-29 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

08/01/2024

Doimiy aholi soni (jami)

28/03/2023

Doimiy aholi soni (shahar)

28/03/2023

Doimiy aholi soni (qishloq)

28/03/2023

Doimiy aholi soni (ayol)

28/03/2023

Doimiy aholi soni (erkak)

28/03/2023

Yer maydoni to‘g‘risida ma’lumot

08/01/2024

Salomatlik: reproduktiv salomatlik

Onalar o‘limi

28/03/2023

Onalar o‘limi koeffitsienti

04/04/2023

Go‘daklar o‘limi koeffisienti (jami)

06/04/2023

Go‘daklar o‘limi koeffisienti (shahar)

06/04/2023

Go‘daklar o‘limi koeffisienti (qishloq)

06/04/2023

Go‘daklar o‘limi soni (jami)

06/04/2023

Go‘daklar o‘limi soni (shahar)

06/04/2023

Go‘daklar o‘limi soni (qishloq)

06/04/2023

5 yoshgacha bolalar o‘limi koeffitsienti (jami)

28/03/2023

5 yoshgacha bolalar o‘limi koeffitsienti (shahar)

28/03/2023

5 yoshgacha bolalar o‘limi koeffitsienti (qishloq)

28/03/2023

5 yoshgacha o‘lgan bolalar soni (jami)

28/03/2023

5 yoshgacha o‘lgan bolalar soni (qishloq)

28/03/2023

5 yoshgacha o‘lgan bolalar soni (shahar)

28/03/2023

Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech