Asosiy demografik ko‘rsatkichlar

Tug‘ilganlar soni (jami)

19/04/2024

Tug‘ilganlar soni (qiz bolalar)

19/04/2024

Tug‘ilganlar soni (o‘g‘il bolalar)

19/04/2024

Vafot etganlar soni (jami)

19/04/2024

Vafot etganlar soni (ayollar)

19/04/2024

Vafot etganlar soni (erkaklar)

19/04/2024

O‘lim koeffitsienti (jami)

22/04/2024

Nikohdan ajralishlar soni (jami)

22/04/2024

Nikohdan ajralishlar soni (qishloq)

22/04/2024

Nikohdan ajralishlar soni (shahar)

22/04/2024

Tuzilgan nikohlar soni (shahar)

22/04/2024

Ko‘chib kelganlar soni (jami)

22/04/2024

Ko‘chib ketganlar soni (jami)

22/04/2024

Tug‘ilish koeffitsienti (jami)

19/04/2024

Tuzilgan nikohlar soni (qishloq)

22/04/2024

Tuzilgan nikohlar soni (jami)

22/04/2024

Ko‘chib kelganlar soni (xorijdan)

22/04/2024

Ko‘chib ketganlar soni (xorijga)

01/07/2024

O‘lim koeffitsienti (qishloq)

22/04/2024

O‘lim koeffitsienti (shahar)

22/04/2024

Qishloq aholi punktlari

23/04/2024

Shaharchalar

23/04/2024

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (jami)

23/04/2024

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (qishloq)

23/04/2024

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (shahar)

23/04/2024

Tug‘ilish koeffitsienti (qishloq)

19/04/2024

Tug‘ilish koeffitsienti (shahar)

19/04/2024

Erta nikohlar soni

23/04/2024

Erta tug‘ruqlar soni

19/04/2024

O‘smir (15-17 yosh) yoshdagi tug‘ish darajasi

26/06/2024

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti (jami)

19/04/2024

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti (qishloq)

19/04/2024

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti (shahar)

19/04/2024

20 yoshgacha ayollarda tug‘ilgan bolalar soni

10/05/2024

Demografik ko‘rsatkichlar

Aholi zichligi

10/05/2024

Doimiy aholi soni (ayol)

06/05/2024

Doimiy aholi soni (erkak)

06/05/2024

Doimiy aholi soni (jami)

06/05/2024

Doimiy aholi soni (qishloq)

06/05/2024

Doimiy aholi soni (shahar)

06/05/2024

0-2 yoshli doimiy aholi soni

06/05/2024

6-7 yoshli doimiy aholi soni

06/05/2024

8-15 yoshli doimiy aholi soni

06/05/2024

16-17 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

18-19 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

20-24 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

25-29 yoshli doimiy aholi soni

10/06/2024

30-34 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

35-39 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

40-49 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

50-59 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

60-64 yoshli doimiy aholi soni

07/05/2024

65 yosh va undan katta yoshdagi doimiy aholi soni

07/05/2024

Yer maydoni to‘g‘risida ma’lumot

10/05/2024

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni

26/06/2024

3-5 yoshli doimiy aholi soni

06/05/2024

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (ayollar)

07/05/2024

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (erkaklar)

07/05/2024

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (jami aholiga nisbatan ulushi)

26/06/2024

0-2 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

07/05/2024

3-5 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

07/05/2024

6-7 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

07/05/2024

8-15 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

07/05/2024

16-17 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

07/05/2024

18-19 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

07/05/2024

20-24 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

25-29 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

30-34 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

35-39 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

40-49 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

50-59 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

60-64 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

65 yosh va undan katta yoshdagi doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

0-2 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

3-5 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

6-7 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

8-15 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

16-17 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

18-19 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

20-24 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

25-29 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

30-34 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

35-39 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

40-49 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

50-59 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

60-64 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

10/05/2024

65 yosh va undan katta yoshdagi doimiy aholi soni (erkaklar)

22/09/2023

20-29 yoshli doimiy aholi soni (jami)

10/05/2024

20-29 yoshli doimiy aholi soni (ayollar)

10/05/2024

20-29 yoshli doimiy aholi soni (erkaklar)

22/09/2023

Salomatlik: reproduktiv salomatlik

5 yoshgacha o‘lgan bolalar soni (jami)

10/05/2024

5 yoshgacha o‘lgan bolalar soni (qishloq)

10/05/2024

5 yoshgacha o‘lgan bolalar soni (shahar)

10/05/2024

5 yoshgacha bolalar o‘limi koeffitsienti (jami)

10/05/2024

5 yoshgacha bolalar o‘limi koeffitsienti (qishloq)

10/05/2024

5 yoshgacha bolalar o‘limi koeffitsienti (shahar)

10/05/2024

Go‘daklar o‘limi koeffisienti (jami)

10/05/2024

Go‘daklar o‘limi koeffisienti (qishloq)

10/05/2024

Go‘daklar o‘limi koeffisienti (shahar)

10/05/2024

Go‘daklar o‘limi soni (jami)

10/05/2024

Go‘daklar o‘limi soni (qishloq)

10/05/2024

Go‘daklar o‘limi soni (shahar)

10/05/2024

Onalar o‘limi koeffitsienti

25/06/2024

Onalar o‘limi

25/06/2024

Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech