2024-yilda chop etilgan materiallar
2023-yilda chop etilgan materiallar
“Биржа” gazetasi № 98

Nashr etilgan: 07.12.2023

“Биржа” gazetasi № 97

Nashr etilgan: 07.12.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 241 (1030)

Nashr etilgan: 19.11.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 228 (1017)

Nashr etilgan: 02.11.2023

“Xalq so‘zi” gazetasi № 201 (8544)

Nashr etilgan: 26.09.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 241 (1030)

Nashr etilgan: 19.11.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 228 (1017)

Nashr etilgan: 02.11.2023

“Xalq so‘zi” gazetasi № 201 (8544)

Nashr etilgan: 26.09.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 188 (977)

Nashr etilgan: 15.09.2023

“Правда Востока” gazetasi № 179 (30216)

Nashr etilgan: 03.09.2023

“Биржа” gazetasi № 65-66 (3052-3053)

Nashr etilgan: 29.08.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 168 (957)

Nashr etilgan: 22.08.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 164 (953)

Nashr etilgan: 18.08.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 155 (944)

Nashr etilgan: 05.08.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 162 (951)

Nashr etilgan: 16.08.2023

“Правда Востока” gazetasi № 152

Nashr etilgan: 02.08.2023

“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi № 134

Nashr etilgan: 08.07.2023

“O`zbekiston ovozi” gazetasi № 25

Nashr etilgan: 05.07.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 124 (913)

Nashr etilgan: 23.06.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 117 (906)

Nashr etilgan: 15.06.2023

“Правда Востока” gazetasi № 117 (30154)

Nashr etilgan: 15.06.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 105 (894)

Nashr etilgan: 31.05.2023

“Правда Востока” gazetasi № 102 (30139)

Nashr etilgan: 26.05.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 92 (881)

Nashr etilgan: 12.05.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 82 (871)

Nashr etilgan: 29.04.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 62 (851)

Nashr etilgan: 31.03.2023

“Биржа” gazetasi № 23 (3010)

Nashr etilgan: 28.03.2023

“Правда Востока” gazetasi № 58

Nashr etilgan: 25.03.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 48 (837)

Nashr etilgan: 11.03.2023

“Правда Востока” gazetasi № 31 (30068)

Nashr etilgan: 15.02.2023

“Биржа” iqtisodiy gazetasi № 10 (2997)

Nashr etilgan: 09.02.2023

“Правда Востока” gazetasi № 23 (30060)

Nashr etilgan: 03.02.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 22 (811)

Nashr etilgan: 02.02.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 20 (809)

Nashr etilgan: 31.01.2023

“Янги Ўзбекистон” gazetasi № 5 (794)

Nashr etilgan: 10.01.2023

2022-yilda chop etilgan materiallar
2021-yilda chop etilgan materiallar
“Xalq so‘zi” gazetasi № 275 (8055)

Nashr etilgan: 24.12.2021

“Xalq so‘zi” gazetasi

Nashr etilgan: 27.11.2021

“Ishtixon ovozi” gazetasi № 30 (8638)

Nashr etilgan: 27.10.2021

“Uchquduq” gazetasi № 28-29 (1100-1101)

Nashr etilgan: 25.10.2021

“Янги Сирдарё” gazetasi № 48 (11547)

Nashr etilgan: 29.10.2021

“Qorovulbozor Tongi” gazetasi № 45 (1459)

Nashr etilgan: 28.10.2021

“Гулистон хаёти” gazetasi № 13 (6084)

Nashr etilgan: 29.10.2021

“Istiqlol” gazetasi № 37 (6006)

Nashr etilgan: 29.10.2021

“Marg‘ilon haqiqati” gazetasi № 39-40 (20324)

Nashr etilgan: 27.10.2021

“Erkin so‘z” gazetasi № 47 (3949)

Nashr etilgan: 29.10.2021

“Yangi O'zbekiston” gazetasi № 218 (474)

Nashr etilgan: 02.11.2021

“Yangi O'zbekiston” gazetasi № 208 (464)

Nashr etilgan: 20.10.2021

“Yangi O'zbekiston” gazetasi № 191 (447)

Nashr etilgan: 24.09.2021

“Правда Востока” gazetasi № 188 (29692)

Nashr etilgan: 21.09.2021

“Правда Востока” gazetasi № 187 (29691)

Nashr etilgan: 18.09.2021

“Islohotlar samarasi”

“Xalq so'zi” gazetasi №188-189 (7968-7969)

Nashr etilgan: 31.08.2021

“Yangi O'zbekiston” gazetasi №170(426)

Nashr etilgan: 24.08.2021

“Xalq so'zi” gazetasi №169 (7949)

Nashr etilgan: 12.08.2021

“Народное слово” gazetasi №141 (7890)

Nashr etilgan: 8.07.2021

“Правда Востока” gazetasi №131 (19635)

Nashr etilgan: 29.06.2021

“Народное Слово” gazetasi №130 (7879)

Nashr etilgan: 24.06.2021

“Xalq So'zi” gazetasi №133 (7913)

Nashr etilgan: 25.06.2021

“Правда Востока” gazetasi №121 (29625)

Nashr etilgan: 16.06.2021

“Davr Nafasi” gazetasi №118

Nashr etilgan: 11.06.2021

“Xalq so'zi” gazetasi №111 (7891)

Nashr etilgan: 28.05.2021

“Xalq so'zi” gazetasi
“Фермер” gazetasi
“Правда Востока” gazetasi №96 (29600)

Nashr etilgan: 12.05.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №96 (352)

Nashr etilgan: 12.05.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №93 (3)

Nashr etilgan: 08.05.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №92(348)

Nashr etilgan: 07.05.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №89 (345)

Nashr etilgan: 04.05.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №83 (339)

Nashr etilgan: 29.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №83 (339)

Nashr etilgan: 27.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №81 (337)

Nashr etilgan: 23.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №78 (334)

Nashr etilgan: 21.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №78 (334)

Nashr etilgan: 20.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №77 (333)

Nashr etilgan: 17.04.2021

“O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” jurnali

Nashr etilgan: 01.04.2021

“Ishonch” gazetasi №48-49 (4489)

Nashr etilgan: 10.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №76 (332)

Nashr etilgan: 16.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №71 (327)

Nashr etilgan: 09.04.2021

“Халқ сўзи” gazetasi №73 (7853)

Nashr etilgan: 10.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №71 (237)

Nashr etilgan: 09.04.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi №68

Nashr etilgan: 06.04.2021

“Правда Востока”gazetasi №66 (29570)

Nashr etilgan: 02.04.2021

“Биржа”gazetasi №25 (208)

Nashr etilgan: 30.03.2021

“Yangi O'zbekiston”gazetasi №64 (320)

Nashr etilgan: 31.03.2021

“Yangi O'zbekiston”gazetasi №63 (319)

Nashr etilgan: 30.03.2021

“Биржа”gazetasi №20 (2798)

Nashr etilgan: 12.03.2021

“Xalq so'zi”gazetasi №50(7830)

Nashr etilgan: 11.03.2021

“Янги Ўзбекистон”gazetasi №44

Nashr etilgan: 03.03.2021

“Янги Ўзбекистон”gazetasi №41

Nashr etilgan: 26.02.2021

“Правда Востока” gazetasi №40

Nashr etilgan: 25.02.2021

“Народное слово” gazetasi №40

Nashr etilgan: 24.02.2021

“Янги Ўзбекистон”gazetasi №38

Nashr etilgan: 23.02.2021

“Xalq so'zi” gazetasi №34

Nashr etilgan: 17.02.2021

“Янги Ўзбекистон”gazetasi №33

Nashr etilgan: 16.02.2021

“Биржа” gazetasi № 12

Nashr etilgan: 11.02.2021

“Янги Ўзбекистон”gazetasi №24

Nashr etilgan: 03.02.2021

“Правда Востока”gazetasi № 22

Nashr etilgan: 31.01.2021

“O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” jurnal № 1919

“Халқ сўзи” gazetasi № 22

Nashr etilgan: 31.01.2021

“Биржа” gazetasi № 6

Nashr etilgan: 21.01.2021

“Правда Востока” gezetasi №13

Nashr etilgan: 20.01.2021

“Халқ сўзи” gazetasi

Nashr etilgan: 20.01.2021

“Янги Ўзбекистон” gazetasi

Nashr etilgan: 16.01.2020

“Биржа” gazetasi №4

Nashr etilgan: 14.01.2021

“Биржа” gazetasi №3

Nashr etilgan: 12.01.2021

2020-yilda chop etilgan materiallar
“Народное слово” gazetasi

Nashr etilgan: 05.03.2020

“Иқтисодий газета” gazetasi 2-son

Nashr etilgan: 17.01.2020

“Халқ сўзи” gazetasi 27-son

Nashr etilgan: 06.02.2020

“Янги Ўзбекистон” gazetasi 25-son

Nashr etilgan: 28.02.2020

“Иқтисодий газета” gazetasi 10-son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi №56

Nashr etilgan: 17-mart 2020-yil

“O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” №1.

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi №81

Nashr etilgan: 21-aprel 2020-yil

"Иқтисодий гaзета" nashri 3-son

Nashr etilgan: 24.01.2020

"Иқтисодий гaзета" nashri 2-son

Nashr etilgan: 2020 йил

“Иқтисодий газета" 6-son

Nashr etilgan: 18.02.2020

"Народное слово" №84

Nashr etilgan: 24.04.2020

"Янги Ўзбекистон" 51-son

Nashr etilgan: 3.04.2020

"Янги Ўзбекистон"

Nashr etilgan: 13.03.2020

"Иқтисодий газета"

Nashr etilgan: 15-may 2020-yil

"Сурхон тонги"

Nashr etilgan: 20.05.2020

"Иқтисодий газета"

Nashr etilgan: 22 май 2020 йил

"Янги Ўзбекистон"

Nashr etilgan: 30 май 2020 йил

"Oila davrasida" gazetasi

Nashr etilgan: 2020-yil

"Oila davrasida" gazetasi

Nashr etilgan: 2020-yil 21-may

"Янги Ўзбекистон" 110- son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi 132-son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi 133-son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Янги Ўзбекистон” gazetasi

Nashr etilgan: 2020-yil 3-iyun

"Иқтисодий газета"

Nashr etilgan: 26 - iyun 2020 yil

"O‘zbekiston strategiyasi" jurnali

Nashr etilgan: 2020 yil

“Янги Ўзбекистон” gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 4- iyul soni

“Янги Ўзбекистон” gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 10- iyul soni

"Янги Ўзбекистон" gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 6- avgust

"Darakchi" gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 10- sentabr

“Xalq so'zi” gazetasi

Nashr etilgan: 20.11.2020

“Inson va qonun” gazetasi

Nashr etilgan: 03.11.2020

“Янги Ўзбекистон ” gazetasi 226-son

Nashr etilgan: 24.11.2020

“Янги Ўзбекистон ” gazetasi 226-son

Nashr etilgan: 24.11.2020

“O’zbekiston ovozi” gazetasi 42-son

Nashr etilgan: 25.11.2020

“Янги Ўзбекистон” gazetasi 232-son

Nashr etilgan: 02.12.2020

“Правда востока” gazetasi 262-son

Nashr etilgan: 16.12.2020

“O‘zbekiston ovozi” gazetasi 46-son

Nashr etilgan: 23.12.2020

“Народное слово” gazetasi 271-son

Nashr etilgan: 25.12.2020

“Янги Ўзбекистон” gazetasi 252-son

Nashr etilgan: 26.12.2020

2019-yilda chop etilgan materiallar
Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech