Umumiy o‘rta ta’lim

Umumta’lim muassasalari soni (shahar)

01/07/2024

Umumta’lim muassasalari soni (qishloq)

01/07/2024

Umumta’lim muassasalarining o‘qituvchilari soni (jami)

15/08/2023

11-sinf bitiruvchilari (jami)

01/07/2024

Umumta’lim muassasalari soni (jami)

17/08/2023

11-sinf bitiruvchilari (qishloq)

01/07/2024

Umumta՚lim muassasalarining o‘qituvchilari soni (qishloq)

15/08/2023

11-sinf bitiruvchilari (shahar)

01/07/2024

Umumta‘lim muassasalarining o‘qituvchilari soni (shahar)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida o‘quvchilar soni (jami)

15/08/2023

Nodavlat umumta’lim muassasalari soni (jami)

01/07/2024

Nodavlat umumtaʼlim muassasalarida o‘qituvchilar soni (jami)

01/07/2024

Nodavlat umumta’lim muassasalarida o‘quvchilar soni (jami)

01/07/2024

Nodavlat umumta’lim muassasalarida o‘quvchilar soni (qizlar)

15/08/2023

Nodavlat umumta'lim muassasalarida o‘quvchilar soni (o‘g‘il bolalar)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida o‘quvchilar soni (o‘g‘il bolalar)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida o‘quvchilar soni (qizlar)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalaridagi o‘rinlar soni (qishloq)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalaridagi o‘rinlar soni (shahar)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalaridagi o‘rinlar soni (jami)

15/08/2023

Nodavlat umumtaʼlim muassasalarida o‘qituvchilar soni (erkaklar)

15/08/2023

Nodavlat umumta’lim muassasalarida o‘qituvchilar soni (ayollar)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 6 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 7 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 8 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 9 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 10 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 11 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 12 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 13 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 14 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 15 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 16 yoshli o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 17 yoshli o‘quvchi qizlar soni

17/08/2023

Umumta’lim muassasalarining o‘qituvchilari soni (tumanlar kesimida)

15/08/2023

11-sinf bitiruvchilari (tumanlar kesimida)

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 18 yosh va undan katta o‘quvchi qizlar soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 6 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 7 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 8 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 9 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 10 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 11 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 12 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 13 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 14 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 15 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 16 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 17 yoshli o‘quvchilari soni

15/08/2023

Umumta’lim muassasalarida 18 yosh va undan katta o‘quvchilari soni

15/08/2023

Boshlang‘ich maktablar (o‘qitish muddati 4 yil: I – IV sinflar) soni

08/02/2024

Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari soni

08/02/2024

Boshlang‘ich maktablarda (o‘qitish muddati 4 yil: I – IV sinflar) o‘quvchilar soni

08/02/2024

Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida o‘qiyotgan o‘quvchilar soni

08/02/2024

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun maktablar, maktab-internatlar soni

01/07/2024

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun maktablar, maktab-internatlarda o‘qiyotgan o‘quvchilar soni

01/07/2024

Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarining I – IV sinf o‘quvchilari soni

08/02/2024

Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarining V – IX sinf o‘quvchilari soni

08/02/2024

Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarining X – XI sinf o‘quvchilari soni

08/02/2024

9-sinf bitiruvchilari soni

01/07/2024

Maktabgacha ta’lim

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlarining pedagog xodimlari soni (jami)

22/08/2023

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining pedagog xodimlari soni (shahar)

22/08/2023

3-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi

18/08/2023

1-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta՚lim bilan qamrab olinishi

18/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlarining pedagog xodimlari soni (qishloq)

22/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlaridagi o‘rinlar soni (qishloq)

22/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlari soni (qishloq)

22/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlari soni (jami)

09/02/2024

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar soni (o‘g‘il bolalar)

18/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilar soni (qizlar)

18/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar soni (jami)

18/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlari soni (shahar)

22/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlaridagi o‘rinlar soni (shahar)

22/08/2023

Maktabgacha  ta՚lim tashkilotlaridagi o‘rinlar soni (jami)

18/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari soni (jami)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha ta՚lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar soni (jami)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari soni (shahar)

23/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari soni (qishloq)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarida o‘rinlar soni (jami)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarida o‘rinlar soni (shahar)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarida o‘rinlar soni (qishloq)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi soni (qizlar)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi soni (o‘g‘il bolalar)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarining pedagog xodimlari soni (jami)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarining pedagog xodimlari soni (shahar)

22/08/2023

Nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlarining pedagog xodimlari soni (qishloq)

22/08/2023

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilari soni (shahar)

08/02/2024

Maktabgacha ta՚lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilari soni (qishloq)

08/02/2024

Oliy ta’limdan keyingi ta’lim

Tayanch doktorantura institutlarida tahsil oluvchi soni (ayollar)

15/08/2023

Tayanch doktorantura institutlarida tahsil oluvchi soni (erkaklar)

17/08/2023

Tayanch doktorantura institutlarida tahsil oluvchi soni (jami)

15/08/2023

Oliy ta’lim

Oliy ta’lim tashkilotlarini bitiruvchi talabalar soni (jami)

02/07/2024

Oliy ta’lim tashkilotlarini bitiruvchi talabalar soni (ayollar)

01/07/2024

Oliy ta’lim tashkilotlarini bitiruvchi talabalar soni (erkaklar)

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlarida talabalar soni (erkaklar)

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlarida talabalar soni (ayollar)

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 17 yosh va undan kichik talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 18 yosh va undan kichik talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 19 yosh va undan kichik talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 20 yosh va undan kichik talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 21 yosh va undan kichik talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 22 yoshli talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 23 yoshli talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 24 yoshli talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 25 yoshli talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 30-34 yoshli talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 35-39 yoshli talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 40 yosh va undan katta talabalar soni

02/07/2024

Oliy taʼlim tashkilotlarining magistraturasiga topshirilgan arizalar

17/08/2023

Oliy ta’lim tashkilotlari soni (jami)

01/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlaridagi 26-29 yoshli talabalar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlarida o‘qituvchilar soni

02/07/2024

Oliy ta՚lim tashkilotlarida talabalar soni (jami)

02/07/2024

Oliy taʼlim tashkilotlarining bakalavriatiga qabul qilingan talabalar

17/08/2023

Oliy taʼlim tashkilotlarining bakalavriatiga 100 o‘ringa qabul qilingan talabalar

17/08/2023

Oliy taʼlim tashkilotlarining bakalavriatiga topshirilgan arizalar soni

17/08/2023

Oliy taʼlim tashkilotlarining magistraturasiga 100 o‘ringa qabul qilingan talabalar

17/08/2023

Oliy taʼlim tashkilotlarining magistraturasiga qabul qilingan talabalar

17/08/2023

Oliy ta՚lim tashkilotlari soni (tumanlar kesimida)

15/08/2023

Nodavlat oliy taʼlim tashkilotlarida talabalar soni

15/08/2023

Nodavlat oliy taʼlim tashkilotlari soni

15/08/2023

Xorijiy oliy ta՚lim tashkilotlari soni

08/02/2024

Kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan talabalar soni

08/02/2024

Kechki ta’lim shaklda tahsil olayotgan talabalar soni

08/02/2024

Sirtqi ta’lim shaklda tahsil olayotgan talabalar soni

08/02/2024

Har 10 000 aholiga to‘g‘ri keladigan oliy ta’lim tashkilotlari talabalari soni

08/02/2024

Madaniyat

1000 aholiga nisbatan adabiy-badiiy nashrlar soni

17/08/2023

1000 aholiga nisbatan jurnallar va boshqa vaqtli nashrlar (vaqtli chiqadigan to‘plamlar va  byulletenlarni qo‘shgan holda) soni

17/08/2023

Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlarida foydalanuvchilar soni

17/08/2023

Bolalar va yosh tomoshabinlar teatrlari soni

17/08/2023

1000 aholiga nisbatan gazetalar nashri

17/08/2023

Teatrlarga tashriflar soni, o‘rtacha 1000 aholiga

17/08/2023

Teatrlar tomoshabinlari soni

17/08/2023

Spektakllar soni

17/08/2023

Kitoblar va broshyuralar bosma varaqlari - ottisklari

17/08/2023

Kitoblar va broshyuralar soni (bosma nashrlar birligi)

17/08/2023

Kitoblar va broshyuralar yillik tiraji

17/08/2023

Kitoblar va broshyuralar umumiy sonidan adabiy-badiiy bosma nashrlar soni

17/08/2023

Kitob va jurnallar soni

17/08/2023

Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlari soni

17/08/2023

O‘rtacha bitta markazga to‘g‘ri keladigan kitob va jurnallar soni

17/08/2023

O‘rtacha bitta foydalanuvchiga  to‘g‘ri keladigan kitob va jurnallar soni

17/08/2023

O‘rtacha bitta foydalanuvchiga  berilgan kitob va jurnallar soni

17/08/2023

Opera va balet spektakllari soni

17/08/2023

Drama, komediya va musiqiy spektakllar soni

17/08/2023

Drama, komediya va musiqiy teatrlar soni

17/08/2023

Jurnallar va boshqa vaqtli nashrlar (vaqtli chiqadigan to‘plamlar va  byulletenlarni qo‘shgan holda) soni

17/08/2023

Gazetalarning bir martalik tiraji

17/08/2023

Jurnallar va boshqa vaqtli nashrlarning (vaqtli chiqadigan to‘plamlar va  byulletenlarni qo‘shgan holda) bosma varaqlari - ottisklari

17/08/2023

Gazetalar yillik tiraj

17/08/2023

Gazetalar

17/08/2023

Jurnallar va boshqa vaqtli nashrlarning (vaqtli chiqadigan to‘plamlar va  byulletenlarni qo‘shgan holda) yillik tiraji

17/08/2023

Kitoblar va broshyuralar umumiy sonidan adabiy-badiiy nashrlarning yillik tiraji

17/08/2023

Оpera va balet teatrlari soni

17/08/2023

Professional teatrlar soni

17/08/2023

Kutubxonalar, Axborot-resurs va axborot kutubxona markazlari soni

17/08/2023

Umumta'lim muassasalaridagi kutubxonalar soni

17/08/2023

Muzeylar soni (filiallarni qo‘shgan holda)

17/08/2023

Muzeylarning eksponatlari soni

17/08/2023

Muzeylarda o‘tkazilgan ekskursiyalar soni

17/08/2023

Muzeylarda tashkil etilgan koʼrgazmalar soni

17/08/2023

Muzeylarga tashriflar soni

17/08/2023

Maktab o‘quvchilari, talabalar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari tomonidan muzeylarga tashriflar soni

17/08/2023

Muzeylarga tashriflar soni, 1000 aholiga

17/08/2023

Bolalar va yosh tomoshabinlar spetakllar soni

17/08/2023

Sog‘liqni saqlash

O‘tkir ichak infektsiyalari bilan kasallanishlar soni

07/11/2023

1 yoshgacha bo‘lgan bolalarni ko‘k yo‘talga qarshi emlash

06/10/2023

1 yoshgacha bo‘lgan bolalarni qoqsholga qarshi emlash

15/08/2023

2 yoshgacha bo‘lgan bolalarni qizamiqqa, parotit va qizilchaga qarshi emlash

06/10/2023

Akusher-ginekologlar soni

06/10/2023

Ambulator-poliklinikalar soni (tumanlar kesimida)

21/08/2023

Ambulator-poliklinikalar soni

06/10/2023

Bakterial dizenteriya bilan kasallanishlar soni

25/10/2023

Brutsellyoz bilan kasallanishlar soni

07/11/2023

Dermato-venerologlar soni

06/10/2023

Gripp, yuqori va quyi nafas olish yo‘llarining o‘tkir infektsiyalari bilan kasallanishlar soni

06/10/2023

Jarrohlar soni

06/10/2023

Jismoniy tarbiya bo‘yicha shifokorlar soni

06/10/2023

Kam vazn toifasidagi bolalar ulushi

06/10/2023

Ko‘kyo‘tal bilan kasallanishlar soni

15/08/2023

Sanitariya-epidemiologiya guruh shifokorlari soni

06/10/2023

Shifoxona muassasalari soni (tumanlar kesimida)

21/08/2023

Shifoxona muassasalari soni

06/10/2023

O‘rta tibbiyot xodimlari soni

06/10/2023

Shifoxona muassasalarining o‘rinlari soni

06/10/2023

Stomatologlar soni

06/10/2023

Virusli gepatit bilan kasallanishlar soni

15/08/2023

Grippga o‘xshash kasalliklar bilan kasallanish

06/10/2023

Ichterlama bilan kasallanish

15/11/2023

Qizamiq bilan kasallanishlar

15/11/2023

Meningokokkli infeksiya bilan kasallanish

15/11/2023

Salmonellez infeksiyalari bilan kasallanish

07/11/2023

Skarlatina bilan kasallanish

07/11/2023

Yuqori va quyi nafas yo‘llarining o‘tkir infeksiyalari bilan kasallanish

06/10/2023

Shifokorlar soni

06/10/2023

Bo‘y o‘smasligining tarqalishi

06/10/2023

Yengil vaznli o‘g‘il bolalarning nisbati

15/11/2023

Yengil vaznli qiz bolalarning nisbati

06/10/2023

1 yoshgacha bo‘lgan bolalarni difteriyaga qarshi emlash

15/08/2023

1 yoshgacha bo‘lgan bolalarni ko‘kyo‘talga qarshi emlash (hududlar kesimida)

15/08/2023

1 yoshgacha bo‘lgan bolalarni poliomiyelitga qarshi emlash

15/11/2023

1 yoshgacha bo‘lgan bolalarni qizamiqqa qarshi emlash

15/11/2023

Terapevtik ixtisosligi bo‘yicha shifokorlar soni

06/10/2023

Bachadon ichi spiralidan foydalanish

06/10/2023

Ftiziatrlar soni

06/10/2023

Gormonal preparatlardan foydalanish

06/10/2023

Narkologlar soni

06/10/2023

Nevropatologlar soni

06/10/2023

Oftalmologlar soni

06/10/2023

Onkologlar soni

06/10/2023

Otolaringologlar soni

06/10/2023

Pediatrlar soni

06/10/2023

Psixiatrlar soni

06/10/2023

Rentgenologlar va radiologlar soni

06/10/2023

O‘g‘il bolalarda bo‘y o‘smasligining tarqalishi

06/10/2023

Qiz bolalarda bo‘y o‘smasligining tarqalishi

06/10/2023

Akusherlik-ginekologiya xonalari soni

15/08/2023

Ambulatoriya-poliklinika muassasalarining quvvati, bir smenada qatnovlar soni, 10 000 aholiga nisbatan

15/08/2023

Ambulatoriya-poliklinika muassasalarining quvvati, bir smenada qatnovlar soni

15/08/2023

Barcha mutaxassislikdagi ayol shifokorlarning soni

15/08/2023

Bolalar poliklinikalari (bo‘limlari) soni

15/08/2023

Homilador ayollar va tug‘adiganlar uchun o‘rinlar soni

15/08/2023

O‘rta tibbiyot xodimlari soni, 10 000 aholiga nisbatan

15/08/2023

Shifokorlar soni, 10 000 aholiga nisbatan

15/08/2023

Shifoxona o‘rinlari soni, 10 000 aholiga

28/08/2023

Statsionarlarda davolangan bemorlarning jami soni

15/08/2023

Bitta o‘rta tibbiyot xodimiga to‘g‘ri keladigan aholi soni

15/08/2023

Bitta shifokorga to‘g‘ri keladigan aholi soni

15/08/2023

Bitta shifoxona o‘rniga to‘g‘ri keladigan aholi soni

15/08/2023

Homilador ayollar va tug‘adiganlar uchun o‘rinlar soni 10 000 ayollarga (15-49 yosh)

15/08/2023

Jami shifokorlardan ayol shifokorlarning ulushi

15/08/2023

Ijtimoiy himoya

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslar soni (jami)

15/08/2023

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslarning soni (Hududlar)

15/08/2023

Go‘daklar uylari soni

15/08/2023

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslarning soni, 10 000  aholiga

15/08/2023

Pensionerlarga tayinlangan o‘rtacha oylik pensiya miqdori

15/08/2023

Tayinlangan o‘rtacha oylik pensiya miqdori

15/08/2023

Yoshga doir pensiyalarning eng kam miqdori

15/08/2023

Go‘daklar uylaridagi bolalar soni

15/08/2023

Go‘daklar uylaridagi o‘rinlar soni

15/08/2023

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi aholi sonining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan foizdagi o‘zgarishi

08/02/2024

Yoshi bo‘yicha eng kam pensiyalar miqdorining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan foizdagi o‘zgarishi

08/02/2024

Tayinlangan o‘rtacha oylik pensiya miqdorining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan foizdagi o‘zgarishi

08/02/2024

O‘rta maxsus proffesional ta’lim

Kollejlarda bitiruvchilar soni (qizlar)

18/08/2023

Akademik litsey o‘qituvchilari soni

01/07/2024

Kollejlarda o‘qituvchilar soni (qishloq)

18/08/2023

Kollejlarda bitiruvchilar soni (o‘g‘il bolalar)

18/08/2023

Kollejlarda bitiruvchilar soni (jami)

18/08/2023

Kollejlarda o‘qituvchilar soni (jami)

01/07/2024

Kollejlarda o‘quvchilar soni (o‘g‘il bolalar)

01/07/2024

Kollejlarda o‘quvchilar soni (qizlar)

01/07/2024

Kollejlarda o‘quvchilar soni (jami)

01/07/2024

O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalari soni (jami)

01/07/2024

O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarida oʻquvchilar soni

28/08/2023

O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalariga qabul qilinganlar soni

15/08/2023

Аkademik litseylarda o‘quvchilar soni (jami)

01/07/2024

Аkademik litseyning bitiruvchilar soni (jami)

01/07/2024

Akademik litseylarda o‘quvchilar soni (qizlar)

01/07/2024

Akademik litseylarda o‘quvchilar soni (o‘g‘il bolalar)

01/07/2024

Kollejlar soni (qishloq)

15/08/2023

Kollejlar soni (shahar)

15/08/2023

Akademik litseylar soni (jami)

01/07/2024

Kollejlar soni (jami)

01/07/2024

Kollejlarda o‘qituvchilar soni (ayollar)

01/07/2024

Kollejlarda o‘qituvchilar soni (erkaklar)

01/07/2024

Аkademik litseylarda bitiruvchi soni (o‘g‘il bolalar)

01/07/2024

Аkademik litseylarda bitiruvchilar soni (qizlar)

01/07/2024

Akademik litseylarning oliy ma՚lumotli o‘qituvchilari soni

09/02/2024

Turizm

Chet elga ketgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining (erkaklar) davlatlar bo‘yicha taqsimlanishi

09/04/2024

Chiquvchi turizm

17/08/2023

Turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan fuqarolar soni (erkaklar)

09/04/2024

Turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan fuqarolar soni (ayollar)

09/04/2024

Dam olish tashkilotlari va turistik bazalari obyektlari soni

17/08/2023

Faoliyat ko‘rsatayotgan turistik firma va tashkilotlar soni

17/08/2023

Ichki turizm

10/10/2023

Turistik firma va tashkilotlar tomonidan xizmat ko‘rsatilganlar soni

17/08/2023

O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolarining (erkaklar) davlatlar bo‘yicha taqsimlanishi

09/04/2024

Jamoaviy joylashtirish vositalari obyektlari soni (jami)

17/08/2023

Kiruvchi turizm

17/08/2023

Turistik firma va tashkilotlar tomonidan sotilgan sayyohlik yo‘llanmalar soni

17/08/2023

Jamoaviy joylashtirish vositalaridagi joylar soni (jami)

28/12/2023

Sanatoriya-kurort muassasalari va dam olish tashkilotlari obyektlari soni

17/08/2023

Sanatoriya-kurort muassasalari va dam olish tashkilotlarida joylashtirilgan shaxslar soni

17/08/2023

Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari obyektlari soni

17/08/2023

Sanatoriya-kurort muassasalari va dam olish tashkilotlarida joylar soni

17/08/2023

Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylar soni

17/08/2023

Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan shaxslar soni

17/08/2023

Chet elga ketgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining (ayollar) davlatlar bo‘yicha taqsimlanishi

09/04/2024

Dam olish tashkilotlari va turistik bazalarida joylar soni

17/08/2023

Turistik maqsadlarda xorijga safar qilgan fuqarolar soni (jami)

09/04/2024

Turistik maqsadlarda ketgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari sonining mamlakatlar bo‘yicha taqsimoti (jami)

09/04/2024

Bo‘sh vaqt va dam olish maqsadlarida kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami)

09/04/2024

Davolanish maqsadida kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami)

09/04/2024

Qarindoshlarni yo‘qlash maqsadida kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami)

09/04/2024

Turistik maqsadlarda O‘zbekistonga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo‘yicha taqsimoti (jami)

25/06/2024

Turistik maqsadlarda kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami)

08/04/2024

O‘qish maqsadida kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami)

09/04/2024

Tijorat maqsadida kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami)

09/04/2024

Turistik maqsadlarda kelgan xorijlik fuqarolar soni (ayollar)

08/04/2024

Turistik maqsadlarda kelgan xorijlik fuqarolar soni (erkaklar)

08/04/2024

Xizmat yuzasidan kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami)

09/04/2024

O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el (ayollar) fuqarolarining davlatlar bo‘yicha taqsimlanishi

09/04/2024

Nogironlik statistikasi

Nogironlik sabablari boʻyicha birlamchi nogironligi boʻlgan (ayollar)

17/08/2023

Nogironlik sabablari boʻyicha birlamchi nogironligi boʻlgan (erkaklar)

17/08/2023

Nogironlik sabablari boʻyicha birlamchi nogironligi boʻlgan (jami)

17/08/2023

Nogironligi bo‘lgan bolalar uchun internat uylari soni

17/08/2023

Qariya va nogironligi bo‘lgan shaxslar (katta yoshdagilar) uchun internat uylari soni

17/08/2023

Qariya va nogironligi bo‘lgan shaxslar (katta yoshdagilar) uchun internat uylaridagi joylar soni

17/08/2023

Qariya va nogironligi bo‘lgan shaxslar (katta yoshdagilar) uchun internat uylaridagi yashaydiganlar soni

17/08/2023

Nogironligi bo‘lgan bolalar uchun internat uylari soni (joylar)

17/08/2023

Nogironligi bo‘lgan bolalar uchun internat uylari soni (yashaydiganlar)

17/08/2023

Mehnatda mayib bo‘lganligi sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Kasb kasalligi sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Birinchi marta bolalikdan nogironligi bo‘lgan bolalar deb topilgan o‘g‘il bolalar soni

09/02/2024

CHAES halokati tufayli kelib chiqqan mayiblik yoki kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Frontda bo‘lganligi bilan bog‘lik kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Afg‘on urushida bo‘lganligi bilan bog‘lik kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Harbiy xizmat majburiyatlarini bajarishda orttirgan kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Harbiy xizmatni o‘tashda orttirgan kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida xizmat qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida xizmat qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan mayiblanish sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Harbiy xizmat majburiyatlarini bajarishda olingan mayiblanish sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar soni

09/02/2024

Harbiy xizmat majburiyatlarini bajarish bilan bog‘liq bo‘lmagan baxtsiz hodisa oqibatida olingan mayiblanish sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan erkaklar

09/02/2024

Mehnatda mayib bo‘lganligi sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan ayollar soni

09/02/2024

Kasb kasalligi sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan ayollar soni

09/02/2024

Birinchi marta bolalikdan nogironligi bo‘lgan bolalar deb topilgan qiz bolalar soni

09/02/2024

Harbiy xizmat majburiyatlarini bajarishda orttirgan kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan ayollar soni

09/02/2024

Harbiy xizmatni o‘tashda orttirgan kasallik sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan ayollar soni

09/02/2024

Harbiy xizmat majburiyatlarini bajarishda olingan mayiblanish (yaradorlanish, jarohatlanish, kontuziya) sababli birinchi marta nogironligi bo‘lgan shaxslar deb topilgan ayollar soni

09/02/2024

Ilm-fan va innovatsiyalar

Korxona va tashkilotlarning innovatsion hajmi

17/08/2023

Fan, texnika, muhandislik va matematik dasturlarni bitiruvchi oliy ma'lumotli ayollarning ulushi

17/08/2023

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo‘lgan xodimlar sonidan oliy ma'lumotga ega bo‘lganlar

17/08/2023

Korxona va tashkilotlarning innovatsion xarajatlari

17/08/2023

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo‘lgan xodimlar soni

17/08/2023

Bajarilgan ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar hajmi

17/08/2023

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarni bajargan tashkilotlar soni

17/08/2023

Innovatsiyalar joriy qilgan korxona va tashkilotlar soni

17/08/2023

Joriy qilingan innovatsiyalar soni

17/08/2023

Ilmiy-tadqiqot ishlarini bajargan tashkilotlar soni

09/02/2024

Fundamental tadqiqot ishlarini bajargan tashkilotlar soni

09/02/2024

Loyiha-konstruktorlik va texnologik ishlarini bajargan tashkilotlar soni

09/02/2024

Tajribaviy nusxa-namunalar, partiyalar, buyumlar (mahsulotlar) tayyorlash ishlarini bajargan tashkilotlar soni

09/02/2024

Qurilish uchun loyiha ishlarini bajargan tashkilotlar soni

09/02/2024

Ilmiy-texnik xizmatlarni bajargan tashkilotlar soni

09/02/2024

Bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlari hajmi

09/02/2024

Bajarilgan fundamental tadqiqot ishlari hajmi

09/02/2024

Bajarilgan loyiha-konstruktorlik va texnologik ishlar hajmi

09/02/2024

Tajribaviy nusxa-namunalar, partiyalar, buyumlar (mahsulotlar) tayyorlash bo‘yicha bajarilgan ishlar hajmi

09/02/2024

Qurilish uchun bajarilgan loyiha ishlari hajmi

09/02/2024

Bajarilgan ilmiy-texnik xizmatlar hajmi

09/02/2024

Taʼlim statistikasining nisbiy ko‘rsatkichlari

10 000 aholiga nisbatan to‘g‘ri keladigan oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalari oʻquvchilari

04/10/2023

Aholining o‘rtacha ta’lim davomiyligi 25 yosh va undan kattalar

04/10/2023

Erkaklarning o‘rtacha ta’lim davomiyligi 25 yosh va undan kattalar

04/10/2023

Kutilayotgan ta՚lim davomiyligi

04/10/2023

Ayollarning o‘rtacha ta’lim davomiyligi 25 yosh va undan kattalar

04/10/2023

Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech