2024 yil
2024 yil II-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1330(кб)(Xlsx)
2024 yil I-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2024 yil I-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1330(кб)(Xlsx)
2024 yil I-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil
2023 yil IV-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil IV-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1330(кб)(Xlsx)
2023 yil IV-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil III-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1330(кб)(Xlsx)
2023 yil III-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil III-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil II-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1330(кб)(Xlsx)
2023 yil II-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil II-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil I-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1330(кб)(Xlsx)
2023 yil I-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yil I-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2023 yilda 4-narx (tannarx) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 25 sanasiga qadar) "Ishlab chiqariladigan mahsulotlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) tannarxlari bo'yicha savolnoma" statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
76(кб)(Xlsx)
2023 yilda 4-narx (ulgurji) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 25 sanasiga qadar) "Tovar (mahsulot)larning ulgurji savdo narxlari bo`yicha savolnoma" statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
847(кб)(Xlsx)
2023 yilda 4-narx (kb) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 20 sanasiga qadar) "Kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan sanoat tovarlari narxlari bo'yicha savolnoma" statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
847(кб)(Xlsx)
2023 yilda 4-narx (qx) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 25 sanasiga qadar) "Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari bo'yicha savolnoma" bo` statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
4 637(кб)(Xlsx)
2022 yil
2022 yil IV-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil IV-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil IV-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil III-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil III-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil III-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil II-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil II-choragida 1-hisobot (transport) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil II-choragida 1-hisobot (xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil II-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil II-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil I-choragida 1-innovatsiya (innovatsion faollik) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil I-choragida 1-innovatsiya (joriy qilingan) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil I-choragida 1-fan (tanlanma kuzatuv savolnomasi) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil II-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil I-choragida 4- kb (qurilish, savdo, xizmat) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil I-choragida 4- kb (sanoat) "Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyati bo‘yicha savolnoma" asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yil I-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2022 yilda 4-narx (qx) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 25 sanasiga qadar) "Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari bo'yicha savolnoma" bo` statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
76(кб)(Xlsx)
2022 yilda 4-narx (tannarx) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 25 sanasiga qadar) "Ishlab chiqariladigan mahsulotlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) tannarxlari bo'yicha savolnoma" statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
76(кб)(Xlsx)
2022 yilda 4-narx (ulgurji) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 25 sanasiga qadar) "Tovar (mahsulot)larning ulgurji savdo narxlari bo`yicha savolnoma" statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
847(кб)(Xlsx)
2022 yilda 4-narx (kb) (savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 20 sanasiga qadar) "Kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan sanoat tovarlari narxlari bo'yicha savolnoma" statistika kuzatuvini o`tkazish uchun tanlangan xo`jalik yurituvchi subyektlar ro’yxati
847(кб)(Xlsx)
2021 yil
2021 yil IV choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli (oldingi 1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2021 yil III choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli (oldingi 1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2021 yil II choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli (oldingi 1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2021 yil I-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish bo’yicha 4-kb savolnoma shakli (oldingi 1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
1070(кб)(Xlsx)
2021 yilda 4-narx (tannarx) (Savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 25 sanasiga qadar) "Ishlab chiqariladigan mahsulotlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) tannarxlari bo'yicha savolnoma" bo`yicha statistik kuzatuvlarni o`tkazish uchun xo`jalik yurituvchi subyektlarni tanlash jadvali
76(кб)(Xlsx)
2021 yilda 4-narx (ulgurji) (Savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 20 sanasiga qadar) "Tovar (maxsulot)larning ulgurji savdo narxlari savolnoma" bo`yicha statistik kuzatuvlarni o`tkazish uchun xo`jalik yurituvchi subyektlarni tanlash jadvali
847(кб)(Xlsx)
2021 yilda 4-narx (kb) (Savolnoma to'ldirish davri oxirgi oyining 20 sanasiga qadar) "Kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan sanoat tovarlari narxlari bo'yicha savolnoma" bo`yicha statistik kuzatuvlarni o`tkazish uchun xo`jalik yurituvchi subyektlarni tanlash jadvali
847(кб)(Xlsx)
2021 yilda 2-FX (1 aprel va 1 oktyabr holatiga) "Fermer xo'jaligi faoliyati to'g'risida savolnoma" bo`yicha statistik kuzatuvlarni o`tkazish uchun xo`jalik yurituvchi subyektlarni tanlash jadvali
847(кб)(Xlsx)
2020 yil
2020 yil IV choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
3223(кб)(Xls)
2020 yilda 1-FXK, yilda 2 marta (1 aprel va 1 oktyabr holatiga) "Fermer xo`jaligi faoliyatini tanlama kuzatuv so`rovnomasi" bo`yicha statistik kuzatuvlarni o`tkazish uchun xo`jalik yurituvchi subyektlarni tanlash jadvali
882(кб)(Xls)
3-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
4874(кб)(Xls)
2-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
3289(кб)(Xls)
Korxona (tashkilot, muassasa)larning mahsulot ishlab chiqarish va sotishga yo'naltirilgan xarajatlari tarkibining bir martalik tanlanma kuzatuvi
1-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
3243(кб)(Xls)
2020-yil uchun ishlab chiqariladigan mahsulotlar (ko'rsatiladigan xizmatlar) tannarxlarini kuzatish so'rovnomasi (13-narx kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
25(кб)(Xlsx)
2020-yil uchun kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan sanoat tovarlari narxlarini kuzatish so'rovnomasi (1-narx (KB) kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
18(кб)(Xlsx)
2020-yil uchun tovar(mahsulot)larning ulgurji savdo narxlarini kuzatish so'rovnomasi (11-narx kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
22(кб)(Xlsx)
2 kuzatuv
2020 yil uchun davlat statistika hisobotlari shakllarinining mazmuni hisobot beruvchi subyektlarni qoniqtirish bo`yicha tanlama kuzatuvga 2- kuzatuv (bir martalik) korxonalar ro`yxati (1-KB shakli (yillik) va 1 –korxona shakli (yillik) bo`yicha)
1490(кб)(Xls)
2020 yil uchun davlat statistika hisobotlari shakllarinining mazmuni hisobot beruvchi subyektlarni qoniqtirish bo`yicha tanlama kuzatuvga 2- kuzatuv (bir martalik) korxonalar ro`yxati (1-sanoat shakli (yillik) bo`yicha)
238(кб)(Xls)
2020 yil uchun davlat statistika hisobotlari shakllarinining mazmuni hisobot beruvchi subyektlarni qoniqtirish bo`yicha tanlama kuzatuvga 2- kuzatuv (bir martalik) korxonalar ro`yxati (1-notijorat (yillik) bo`yicha)
245(кб)(Xls)
2020 yil uchun davlat statistika hisobotlari shakllarinining mazmuni hisobot beruvchi subyektlarni qoniqtirish bo`yicha tanlama kuzatuvga 2- kuzatuv (bir martalik) korxonalar ro`yxati (1-FX (yillik) bo`yicha)
431(кб)(Xls)
2020 yil uchun davlat statistika hisobotlari shakllarinining mazmuni hisobot beruvchi subyektlarni qoniqtirish bo`yicha tanlama kuzatuvga 2- kuzatuv (bir martalik) korxonalar ro`yxati (1-xizmat shakli (yillik) bo`yicha)
110(кб)(Xlsx)
2020 yil uchun davlat statistika hisobotlari shakllarinining mazmuni hisobot beruvchi subyektlarni qoniqtirish bo`yicha tanlama kuzatuvga 2- kuzatuv (bir martalik) korxonalar ro`yxati (1-savdo (yillik) bo`yicha)
68(кб)(Xlsx)
2019 yil
4-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
2754(кб)(Xls)
3-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
2898(кб)(Xls)
2-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
18(кб)(Xlsx)
1-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
22(кб)(Xlsx)
2019-yil uchun tovar(mahsulot)larning ulgurji savdo narxlarini kuzatish so'rovnomasi (11-narx kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxatidiv style="font-style: italic; float: right; font-size: 12px;">3243(кб)(Xls)
2019-yil uchun kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan sanoat tovarlari narxlarini kuzatish so'rovnomasi (1-narx (KB) kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
24(кб)(Xlsx)
2018 yil
4-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
830(кб)(Xls)
3-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
830(кб)(Xlsx)
2-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
2000(кб)(Xlsx)
1-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
1800(кб)(Xls)
2017 yil
4-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
1300(кб)(Xls)
3-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
1403(кб)(Xls)
2-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-narx (KB) kuzatuv va 11-narx kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
41(кб)(Xlsx)
2-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-KB kuzatuv, 2-KB kuzatuv va 3-KB kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati shakllantirildi
593(кб)(Xlsx)
I-choragida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyatini o‘rganish so’rovnomalari (1-narx (KB) kuzatuv va 11-narx kuzatuv) asosida tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro’yxati
164(кб)(Xls)
1-choragida tanlanma kuzatuvga tushgan kichik korxona va mikrofirmalar ro‘yxati
(кб)(Xls)
2016 yil
2016-yilning 4-choragida tanlanma kuzatuvga tushgan kichik korxona va mikrofirmalar ro‘yxati
(кб)(Xls)
2016-yilning 3-choragida tanlanma kuzatuvga tushgan kichik korxona va mikrofirmalar ro‘yxati
(кб)(Xls)
2016-yilning 1-yarim yilligi uchun 1-E-tijorat anketasi bo`yicha bir martalik tanlanma kuzatuvga tushgan korxonalar ro`yxati
(кб)(Xls)
2016-yilning 2-choragida tanlanma kuzatuvga tushgan kichik korxona va mikrofirmalar ro‘yxati
(кб)(Xls)
2016-yilning 1-choragida tanlanma kuzatuvga tushgan kichik korxona va mikrofirmalar ro‘yxati
(кб)(Xls)


 

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech