e'lonlar

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyul oylari uchun qurilish ishlari bo‘yicha quyidagi statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/construction-2:

         Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark va klasterlar faoliyati”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning 1-avgust holati uchun “O‘zbekiston Respublikasi korxona va tashkilotlar demografiyasi” press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun Ijtimoiy himoya bo‘yicha quyidagi statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/social-protection-2

Hukumat qaroriga asosan Toshkent shahri va Toshkent viloyatining maʼmuriy-hududiy chegaralari oʻzgarishi va buning natijasida Toshkent viloyati hisobida turgan aholi sonining bir qismi Toshkent shahriga o‘tkazilishi munosabati bilan, Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2021 yil yakuni bo‘yicha hududlar kesimida aholi jon boshiga hisoblangan quyidagi ko‘rsatkichlar qayta shakllantirildi:

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning iyul oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasi iste’mol bozorida inflyatsiya darajasi” press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha:

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning iyun oyi uchun narxlar statistikasi bo‘yicha quyidagi statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:  https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/prices-and-indexes-2:

       Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan “2021 – yilda  O‘zbekiston Respublikasida turizm va dam olish rivojlanishining  asosiy ko‘rsatkichlari”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/7658-2021-yil

         Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2021- yili oxiriga “O‘zbekiston respublikasida fan va innovatsiyalarning asosiy statistik  ko‘rsatkichlari”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/7658-2021-yil

 Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun mehnat bozori sohasi bo‘yicha quyidagi statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2

         Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

         Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasining demografik holati”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston respublikasida yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

         Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘zbekiston respublikasida yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oyi uchun Asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/macro-indicators-2

         Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-iyun oylari uchun “O‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022