e'lonlar

      O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark va klasterlar faoliyati” press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning 1- may holati uchun “O‘zbekiston Respublikasi korxona va tashkilotlar demografiyasi” press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2024- yilning aprel oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasi viloyat markaziy hududlari kesimida, tayyor palovning o‘rtacha narxlari to‘g‘risida ma’lumot” shakllantirilib, veb-saytining “Yangiliklar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2024- yilning aprel oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasida iste’mol narxlari indeksi” press-relizi shakllantirilib, veb-saytning “Yangiliklar”
va “Nashrlar” bo‘limlarida quyidagi manzillar boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2023/2024- o‘quv yili boshiga boʻlgan “O‘zbekiston Respublikasida o‘rta maxsus va professional ta’limning asosiy statistik ko‘rsatkichlari”  press-relizi shakllantirilib, agentlik veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

      O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun "O‘zbekiston Respublikasida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati" press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/50245-2024-yil

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun “Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasining demografik holati” press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun “O‘zbekiston respublikasida yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish”  press-relizi shakllantirilib,
veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun “O‘zbekiston respublikasida yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2023- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga investitsiyalar”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasida qurilish sohasini rivojlantirish”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi” press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oyi uchun “O‘zbekiston Respublikasida chakana va ulgurji savdo tovar aylanmasi”  press-relizi shakllantirilib, veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” press-relizi shakllantirilib, veb-saytning “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oyi uchun Asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar shakllantirilib, veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

         O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oyi uchun Asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar shakllantirilib, veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: