e'lonlar

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

          https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston respublikasida yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

          https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston respublikasida yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

           https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga investitsiyalar”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi bo‘yicha quyidagi statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2023- yil 1- yanvar holatiga Hududlar kesimida korxona va tashkilotlar soni, Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida korxona va tashkilotlar soni, Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari soni, Hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari soni boyicha statistik ma’lumotlar shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/usreo-2

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2023- yil 1- yanvar holatiga Iqtisodiy faoliyat turi bo’yicha “Axborot va aloqa” sohasida faoliyat ko’rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni boyicha statistik ma’lumotlar shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/raqamli-iqtisodiyot

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida qurilish sohasini rivojlantirish”  press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi:

https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oyi uchun Asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/macro-indicators-2

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oyilari uchun O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha Xizmat ko‘rsatish va Transport sohasiga oid quyidagi ko‘rsatkichlar  

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi” 

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oyilari uchun “O‘zbekiston Respublikasida Xizmatlar sohasining rivojlanishi”

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi”

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasida chakana va ulgurji savdo tovar aylanmasi”

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” press-relizi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

         Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr davri uchun “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” infografikasi shakllantirilib, qo‘mita veb-saytining “Nashrlar” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/17505-2022

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun qishloq xo‘jaligi statistikasi bo‘yicha quyidagi statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2022- yilning yanvar-dekabr oylari uchun qurilish ishlari bo‘yicha quyidagi statistik ma’lumotlar shakllantirilib, Qo‘mita veb-saytining “Rasmiy statistika” bo‘limida quyidagi manzil boʻyicha joylashtirildi: https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/construction-2: