Qo'mita yangiliklari

2022- yilning yanvar - fevral oylarida, yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlarining jami qurilish ishlari hajmidagi  eng ko‘p ulushi Toshkent shahar (hududdagi jami qurilish ishlari hajmining 21,4 % i yoki 2021- yilning mos davriga nisbatan   126,4 %), Samarqand viloyati (hududdagi jami qurilish ishlari hajmining 19,9 % i yoki 2021- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan  2,9 marta) va Buxoro viloyati (hududdagi jami qurilish ishlari hajmining 16,4 % i yoki 2021- yilning mos davriga nisbatan 106,6 %)ga to‘g‘ri keldi.

2021- yilning yanvar-dekabr oylarida Samarqand viloyati bo`yicha aholi mablag`lari hisobidan 1950,6 mlrd. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirilib,  2020- yilga nisbatan 97,3 % ni tashkil etdi.

AKT xizmatlari sektorining umumiy hajmida eng katta hajmni telekommunikatsiya xizmatlari – 73,6 %, Kompyuter dasturlashtirish, maslahat berish xizmatlari va boshqa yordamchi xizmatlar – 13,4%, shuningdek, Kompyuterlar va aloqa usukunalarini taʼmirlash bo‘yicha xizmatlar - 5,7% ni egallaydi.

2022- yilning yanvar-fevral oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 1746,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Qurilish ishlari 2021- yilning yanvar-fevral oyiga nisbatan 113,8 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 2021- yilning mos davridagi ko‘rsatkich darajasidan 1,5 % punktga ko‘paydi va 13,6 % ni tashkil etdi.

 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida Namangan viloyati bo`yicha aholi mablag‘lari hisobidan 2161,0 mlrd. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirilib,  2020- yilga nisbatan 126,6 % ni tashkil etdi.

Viloyat bo‘yicha asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan jami investitsiyalardagi aholi mablag‘lari hisobidan o‘zlashtirilgan investitsiyalarning ulushi 16,2 % ni tashkil etdi.

 2021- yil yakunlariga ko‘ra, Andijon viloyati bo‘yicha sanoatda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat (YAQQ) hajmi 8 821,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2020- yil bilan taqqoslaganda sanoat tarmog‘ida ishlab chiqarish hajmining solishtirma narxlarda kamayishi kuzatildi va 98,6 % ni tashkil etdi. Kuzatilayotgan davrda YAHM (YAQQ) tarkibida mazkur tarmoqning ulushi 20,7 % ni tashkil etdi va 2017- yilga nisbatan 6,8 foiz punktga oshdi.

O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolarining asosiy qismi Qirg‘iz Respublikasidan – 652,2 ming kishi (jami kirib kelgan chet el fuqarolaridan 34,7 % ni tashkil etadi), Qozog‘istondan – 565,3 ming kishi (30,0 %), Tojikistondan – 288,2 ming kishi (15,3 %), Rossiyadan – 190,5 ming kishi

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida eng katta ulushni savdo xizmatlari egallaydi. 2022- yil yanvar oyida bu xizmatlarning ulushi 25,3 % ni tashkil etdi. Shu bilan birga, yuqori ko‘rsatkichlar moliyaviy xizmatlar (24,2 %), transport (21,4 %), aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (6,4 %), shuningdek, ta’lim  sohasidagi xizmatlar bo‘yicha (3,9 %) qayd etildi.

2022- yilning yanvar - fevral oylarida, O‘zbekiston Respublikasida jami 12825,0 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2021- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan 102,8 % ni tashkil etdi.

2021- yilning yanvar-dekabr oylarida Navoiy viloyati bo`yicha aholi mablag`lari  hisobidan 1467,8 mlrd. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirilib,  2020- yilga nisbatan 110,7 % ni tashkil etdi.

2020- yilning 1- iyun kuni davlatimiz rahbari boshchiligida milliy statistika sohasini takomillashtirish chora-tadbirlari bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda kadrlar masalasiga alohida to‘xtalib, statistika tizimining barcha mutaxassis kadrlarini o‘qitish, malakasini oshirish yuzasidan topshiriqlar berilgan edi.

2020- yilning 1- iyun kuni davlatimiz rahbari boshchiligida milliy statistika sohasini takomillashtirish chora-tadbirlari bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda kadrlar masalasiga alohida to‘xtalib, statistika tizimining barcha mutaxassis kadrlarini o‘qitish, malakasini

2021- yil yakunlariga ko‘ra, Toshkent shahri bo‘yicha sanoatda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat (YAQQ) hajmi 38 013,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2020- yil bilan taqqoslaganda 13,9 % ga o‘sdi.

2022- yilning yanvar-fevral oylarida Oʻzbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 8,7 mlrd. AQSH dollariga teng boʻldi.

2022-yilning yanvar - fevral oylarida Oʻzbekistonda 12,8 trln. soʻmlik qurilish ishlari bajarilgan.

Avtomobil ishlab chiqarish sanoatida 2022- yilning fevral oyida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar:

Sirdaryo viloyatida 2022- yil 1-yanvar holatiga kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga  21,7 birlikni tashkil qildi.

2021/2022- o‘quv yilida Xorazm viloyatida umumta’lim muassasalarida tahsil olayotgan o‘quvchilar soni 360,7 ming nafarni tashkil etgan.