Qo'mita yangiliklari

2021/2022 o‘quv yili boshiga ko‘ra mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan nodavlat umumta’lim tashkilotlari soni 135 tani tashkil etdi, ushbu ko‘rsatkichni 2018- yilga nisbatan taqqoslaganda, 77 taga oshganini ko‘rish mumkin, ushbu ko‘rsatkich yillar kesimida quyidagiсha:

2022- yilning yanvar-mart oylarida moliyaviy xizmatlarning o‘sishi  37,6 % ni tashkil etdi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 3- avgustdagi  “Oʻzbekiston Respublikasi milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4796-sonli

2022- yilning yanvar-mart oylarida bino va inshootlarni qurish ishlarining jami qurilish ishlaridagi ulushi 69,1 % ni tashkil etib, 2021- yilning mos davridagi ko`rsatkichga nisbatan 0,1 % punktga ko`paydi.

2022- yilning 1- aprel holatiga ko‘ra, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari jami kichik tadbirkorlik subyektlaridagi ulushi 7,0 foizni (soni 475 465 ta) tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylarida o‘zlashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning eng katta hajmi Toshkent shahrida kuzatilib, respublikadagi jami investitsiyalarning 17,1 % ini yoki 8,5 trln. so`mni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko‘ra, YAIM deflyator indeksi 2021- yilning yanvar-martidagi narxlarga nisbatan 114,9 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylarida muqobil to‘plami umumiy tarkibida AKT xizmatlari sohasi 90,8 foizni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylarida aholi jon boshiga yangi qurilish ishlari bo‘yicha quyidagi hududlarda yuqori hajmlar, xususan, Toshkent shahrida – 2339,1 ming so‘m, Navoiy viloyatida– 1026,9 ming so‘m,  Buxoro viloyatida –781,8 ming so‘m, Sirdaryo viloyatida – 600,3 ming so‘m, Qoraqalpog‘iston Respublikasida – 496,0 ming so‘m  va Surxondaryo viloyatida– 461,6 ming so‘m  qayd etildi.

Samarqand viloyatida 2022- yil yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi 82,3 % ini tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylarida bank kreditlari va boshqa tashkilotlarning qarz mablag‘lari hisobidan o`zlashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning eng katta ulushi Samarqand viloyatida kuzatildi.

2022- yil yanvar-mart oylarida yuqori o‘sish moliya xizmatlarida (37,6 %), aloqa va axborotlashtirish xizmatlarida (27,8 %),  transport xizmatlarida (11,6 %), ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlarida (11,4 %), shuningdek boshqa xizmatlarida (11,0 %) qayd etildi.

2022- yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko‘ra, xizmatlar sohasining O‘zbekiston Respublikasi YAIMdagi ulushi 47,3 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart holatiga ko‘ra, Jizzax viloyati aholining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 71,5 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 20,2 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

2022 yilning 1- aprel holatiga ko‘ra, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari jami tadbirkorlik subyektlaridagi ulushi 7,0 foizni (soni 479 086 ta) tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylarida 68 905 dona yengil avtomobillar ishlab chiqarilgan.

2022- yilning yanvar–mart oylarida respublika boʻyicha 12 164 ta ajralish holatlari qayd etilgan.

2022- yilning yanvar-mart oylarida Oʻzbekistonga qiymati 16,7 mln. AQSH dollariga teng boʻlgan 425,3 ming tonna sement import qilingan.