Agentlik yangiliklari

2022- yilning yanvar-aprel oylarida 382,3 ming tonna avtomobil benzini ishlab chiqarilgan.

2022- yilning  yanvar-aprel oylarida Oʻzbekistonda 36,5 trln. soʻmlik qurilish ishlari bajarilgan.

Savdo xizmatlari hajmi bo‘yicha 2022- yilning yanvar-mart oylarida eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahrida qayd etildi – 6 200,4 mlrd. so‘m.

2022- yilning yanvar- aprel oylarida axborot va aloqa sohasida yangi tashkil etilgan korxonalar 2018- yilning mos davri bilan solishtirilganda 1,9 barobarga oshgan.

2022- yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko‘ra, Toshkent shahrida sanoat tarmog‘ining YAHM tarkibidagi ulushi 31,2 % ni, qurilish – 10,5 % ni va xizmatlar sohasi – 58,3 % ni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-aprel oylarida Oʻzbekistonda yirik sanoat korxonalari tomonidan 6,8 ming tonna osh tuzi ishlab chiqarilgan.

Qurilish sohasi mamlakatimiz milliy iqtisodiyotining barqaror o‘sishiga o‘zining munosib hissasini qo‘shib kelayotgan muhim sohalardan biri hisoblanib, 2022- yil 1- may holatiga ushbu sohada faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning soni 2018- yilning mos davri bilan solishtirilganda 1,7 barobarga oshganligini ko‘rishimiz mumkin.

2022- yilning yanvar-mart oylari davomida barcha transport turlari bo‘yicha jami 304,0 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, 2021- yilning shu davriga nisbatan yuk tashish hajmi 3,7 % ga oshganligi qayd etildi.

2022- yilning aprel oyida tuxum narxlari mart oyiga nisbatan yaʼni, bir oyda oʻrtacha 0,4 % ga arzonlashgan.

Surxondaryo viloyatida 2022- yil yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi 93,2 % ini tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi o‘tgan tegishli davrda.

Umumta’lim muassaslarida 2021/2022- o‘quv yili boshiga jami 57,3 ming nafar o‘qituvchilar (o‘rindoshlarsiz) faoliyat yuritmoqda.

        Samarqand viloyatida 2022- yil yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi 82,3 % ini tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi o‘tgan tegishli davrda.

Surxondaryo viloyatida 2022- yil yanvar-aprel oylarida ko’rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 3 698,7 mlrd. so’mga teng. Uning nominal hajmi 616,7 mlrd. so’mga oshgan. O’tgan yilning shu davriga nisbatan o’sish sur’ati 112,1 % foizni tashkil etmoqda.

2022- yil 1- yanvar holatiga Oʻzbekistondagi muzeylarda jami 2,17 millionta eksponatlar mavjud.

2022- yilning 1- may holatiga ko‘ra, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlarning jami korxona va tashkilotlardagi ulushi 2,0 foizni (soni 548 701 ta) tashkil etdi.

 2022- yil yanvar-mart holatiga viloyat bo‘yicha transport xizmatlari hajmi 822,3 mlrd.  so‘mni tashkil etdi. Shundan, avtotransport xizmati 763,6 mlrd. so‘mni, jami transport xizmatlarining  92,9 %ni tashkil etadi.

Respublikamizda yanvar- aprel oylarida (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni 2017- yilning mos davri bilan solishtirilganda 1,9 barobarga oshgan bo‘lib, yillar kesimida quyidagicha qayd etilgan.