Agentlik yangiliklari

2022- yil 1- yanvar holatiga Oʻzbekistondagi muzeylarda jami 2,17 millionta eksponatlar mavjud.

2022- yilning 1- may holatiga ko‘ra, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlarning jami korxona va tashkilotlardagi ulushi 2,0 foizni (soni 548 701 ta) tashkil etdi.

 2022- yil yanvar-mart holatiga viloyat bo‘yicha transport xizmatlari hajmi 822,3 mlrd.  so‘mni tashkil etdi. Shundan, avtotransport xizmati 763,6 mlrd. so‘mni, jami transport xizmatlarining  92,9 %ni tashkil etadi.

Respublikamizda yanvar- aprel oylarida (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni 2017- yilning mos davri bilan solishtirilganda 1,9 barobarga oshgan bo‘lib, yillar kesimida quyidagicha qayd etilgan.

         2022- yilning yanvar-mart oylarida Oʻzbekistonda yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmi joriy narxlarda 162,8 trln. soʻmni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylarida Qasqadaryo viloyatida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 304,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko‘ra, qurilish tarmog‘ining O‘zbekiston Respublikasi YAIMdagi ulushi 7,0 % ni tashkil qildi (2021- yilning yanvar-martida – 6,9 %).

 2022- yilning yanvar-mart oylarida Navoiy viloyatida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 223,4 mlrd. so’mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2021- yilning mos davriga nisbatan o`sish surati 99,7 % ni, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 21,0 % ni tashkil etdi.

 2022- yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko‘ra, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining O‘zbekiston Respublikasi YAIMdagi ulushi 13,2 % ni tashkil qildi (2021- yilning yanvar-martida – 13,9 %).

2022- yil yanvar-mart oylarida O`zbekiston Respublikasi bo`yicha 133,7 km suv tarmog‘i ishga tushirildi.

 2022- yil yanvar-mart oylarida O`zbekiston Respublikasi bo`yicha jami 1290 o‘quvchi o‘ringa mo‘ljallangan maktablar ishga tushirilib, ularning 32,6 % i qishloq joylar hissasiga to‘g‘ri keldi.

2022- yilning yanvar-mart holatiga ko‘ra, Xorazm viloyati aholining umumiy daromadlari hajmining o‘sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 61,4 % ulushga ega bo‘lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar va 29,4 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o‘zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

2021- yilda respublikamizdagi barcha oliy taʼlim tashkilotlarini bitirgan talabalar soni 103,9 ming nafarni tashkil etgan.

2022- yil yanvar - mart oylarida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning umumiy hajmida oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta’minlash bo‘yicha xizmatlarning ulushi 93,3 % bilan ustunlik qildi.

2022- yil yanvar - mart oylarida Navoiy viloyatida kichik biznes subyektlari mahsulot (ishlar va xizmatlar) importining hajmi 67,3 million AQSH dollarini yoki umumiy importning 47,3 % ini tashkil etdi.

2022- yilning yanvar-aprel oylarida, O‘zbekiston Respublikasida jami 36516,1 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2021- yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan 106,9 % ni tashkil etdi.

 Toshkent viloyatida 2022- yilning 1- may holatiga iqtisodiy faoliyat turlari boʻyicha yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalar.

 2022- yil 1- yanvar holatiga  maktablar soni 1175 tani tashkil etgan.