25/03/2024

2024- yil 25-martdan 10-aprel  kunlarida quyidagi statistika hisobot turlari taqdim etish muddatlari yaqinlashayotganligini eslatamiz:

25- mart:

1-uy-joy shakli Uy-joy olish uchun turar joyga muhtojlar sifatida hisobda turgan va uy-joy olgan oilalar soni to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

Tuman, shahar hokimliklari

1-transport shakli Avtomobil, elektr (tramvay, metropoliten, trolleybus) transporti va xo‘jalik avtomobil yo‘llari uzunligi to‘g‘risida __ -yil uchun hisobot. Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxonalar

1-aloqa shakli Aloqa vositalari va xizmatlari to‘g‘risida hisobot. Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxonalar

1-fan shakli ilmiy tаdqiqot vа tаjribа-konstruktorlik ishlаnmаlаrni bаjаrilishi hаmdа oliy toifаli ilmiy vа ilmiy-pedаgogik kаdrlаrni tаyyorlаsh to‘g‘risidа ____- yil uchun hisobot

Yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) chet el sarmoyasi ishtirokidagi yuridik shaxslar – 25- martdan kechiktirmay

1-innovatsiya shakli innovаtsiya fаoliyati to‘g‘risidа ____-yil uchun hisobot

Yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) chet el sarmoyasi ishtirokidagi yuridik shaxslar 25-martdan kechiktirmay

27- mart:

1-logistika shakli Logistika, transport-ekspeditorlik faoliyati to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

Logistika va transport-ekspeditorlik faoliyatini amalga oshiruvchi yuridik shaxslar

1-turizm shakli Tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish va joylashtirish to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

Sayyohlik-ekskursiya va joylashtirish (jamoaviy joylashtirish vositalari) xizmatlarini ko‘rsatuvchi yuridik shaxslar (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari), zarur holatlarda ularning alohida bo‘linmalari

1 moliya shakli Asosiy vositalarning mavjudligi va harakati hamda boshqa nomoliyaviy aktivlar to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar (kichik korxona va mikrofirmalar, banklar va sug‘urta tashkilotlaridan tashqari), ularning alohida bo‘linmalari

1-korxona shakli Tashkilot xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

 Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar (kichik korxona va mikrofirmalar, banklar va sug‘urta tashkilotlaridan tashqari) hamda ularning alohida bo‘linmalari

1-kb (qurilish) (1-kb shakliga ilova) Obyektlar, quvvatlarni ishga tushirish va ularning qurilishiga yo‘naltirilgan investitsiyalardan foydalanish to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (tif) (1-kb shakliga ilova) __-yil uchun eksport-import to‘g‘risida hisobot

Xizmatlar eksporti va importi hamda davlat chegarasini kesib o‘tmaydigan tovarlar eksport-import bilan shug‘ullanuvchi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (kommunal) (1-kb shakliga ilova) oqova suvlarni markazlashtirilgan holda chiqarib yuborishni, obodonlashtirish va yoritish ishlarini amalga oshiruvchi, aholiga va maishiy-kommunal ehtiyojlarga suv, issiqlik energiyasi hamda issiq suv yetkazib beruvchi mikrofirma va kichik korxonalarning____-yil uchun hisoboti

Chet el investitsiyalari hamda xorijiy sarmoya ishtirokidagi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xoʻjaligi  faoliyati toʻgʻrisida ____-yil uchun hisoboti

Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (eko) (1-kb shakliga ilova) Atrof-muhitni muhofaza qilish toʻgʻrisida mikrofirma va kichik korxonaning ____-yil uchun hisoboti

Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (akt) (Internet)(1-kb shakliga ilova) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (logistika) (1-kb shakliga ilova) Logistika, transport-ekspeditorlik faoliyati to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

Logistika va transport-ekspeditorlik faoliyatini amalga oshiruvchi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (tib)(1-kb shakliga ilova) Aholigа tibbiy xizmаt ko‘rsаtuvchi mikrofirmа vа kichik korxonа fаoliyati to‘g‘risidа ____-yil uchun hisobot

Аholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (tur) (1-kb shakliga ilova) Tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish va joylashtirish to‘g‘risida mikrofirma va kichik korxonaning ____ -yil uchun hisoboti

Sayyohlik-ekskursiya va joylashtirish (jamoaviy joylashtirish vositalari) xizmatlarini ko‘rsatuvchi chet el investitsiyalari va chet el kapitali ishtirokidagi mikrofirma va kichik korxonalar

1-kb (kvartira) (1-kb shakliga ilova) Shakli ko‘p kvartirali uylarni boshqarish organlari faoliyati to‘g‘risida ____-yil uchun hisoboti

Chet el investitsiyalari va xorijiy sarmoya ishtirokidagi ko‘p kvartirali uylarni boshqaruvchi mikrofirma va kichik korxonalar

29- mart

1-tib (aholi) shakli Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida ____-yil uchun hisobot

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati tibbiyot xizmatlari (jami idora bo‘yicha), boshqa idoralarning tibbiyot xizmatlari, aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi (kichik korxona va mikrofirmalardan tashqari) yuridik shaxslar

3- aprel:

1-oila shakli Oilаlаr to‘g‘risidа ____-yil uchun hisobot

Hududlardagi oila va xotin-qizlar tuman (shahar) bo‘limlari – Statistika organlariga

5- aprel:

12-korxona shakli Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot

Tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslar (kichik korxonalar, mikrofirma va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilaridan tashqari), tijoratchi tashkilot bo‘lgan yuridik shaxslarning alohida bo‘linmalari va notijorat tashkilotlar

12-korxona (savdo) (12-korxona shakliga ilova) Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning ulgurji va chakana savdo tovar aylanmasi to‘g‘risida hisobot

Hududiy alohida bo‘linmalarga ega yuridik shaxs bo‘lgan ulgurji, chakana savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi va ovqatlanish tashkilotlari (kichik korxonalar, mikrofirma va qishloq xo‘jaligi tashkilotlaridan tashqari)

12-korxona (sanoat) (12-korxona shakliga ilova) hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risidagi hisoboti

“Hududgazta’minot” AJ

12-korxona (xizmat) (12-korxona shakliga ilova) hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar to‘g‘risida hisobot

Yuridik va jismoniy shaxslarga xizmat ko‘rsatuvchi hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan tijorat tashkilotlari (kichik korxonalar, mikrofirma va qishloq xo‘jaligi tashkilotlaridan tashqari) hamda notijorat tashkilotlar

Eslatma: Statistika hisobotlarini taqdim etish tartibini buzish, hisobot ma’lumotlarini buzib ko‘rsatish yoki hisobotlarni taqdim etish muddatlarini buzish ma’muriy jarima solishga sabab bo‘ladi (O‘zR MJTK 215-modda).

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech